• Номер скликання: 6 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2014

Втратило чинність на підставі рішення Житомирської обласної ради від 19.03.15 № 1434

Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять сьома сесія                                                                         VI скликання

від  11.09.14 №1287

Про внесення змін у додаток до рішення
обласної ради від 10.04.14 № 1156 „Про
затвердження Положення про порядок
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
області у новій редакції”

         Відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції обласної державної адміністрації від 10.07.14 № 3009/34/2-14, рекомендації   постійної   комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від  08.09.14, обласна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни у додаток до рішення обласної ради від  10.04.14 № 1156 „Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у новій редакції”, а саме:

підпункти 5.1, 5.2 пункту 5 викласти у такій редакції:

         „5.1. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації – об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, здійснюєтьсядля  підприємств згідно з рекомендацією постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, для установ, організацій – згідно з рекомендацією профільної постійної комісії обласної ради рішенням ради.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства галузі охорони здоров’я і затвердження статутів таких підприємств здійснюється згідно з  рекомендаціями  постійних комісій обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, з питань охорони здоров’я,  соціального захисту населення та у справах ветеранів  рішенням ради.

Призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації відбувається за результатами проведеного конкурсного відбору.

Відбір кандидата проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджується розпорядженням голови обласної ради. Склад конкурсної комісії формується з урахуванням профілю діяльності підприємства, установи, організації  у кількості не менше 7 чоловік.

Оголошення  про проведення конкурсу на заміщення посади  та умови конкурсу публікується обласною радою у друкованих засобах масової інформації не пізніше, як за 30 календарних днів до проведення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до обласної ради такі документи:

-         заяву про участь у конкурсі;

-         особовий листок з обліку кадрів;

-         автобіографію;

-         копію диплома про освіту;

-         копію паспорта;

-         декларацію про доходи за минулий рік;

-         попередження про спеціальні обмеження;

-         дві фотографії розміром 6Х4 см;

-         копію трудової книжки;

        -  пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, організації, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо);

        - інші документи, передбачені чинним законодавством.

Кандидати на посаду керівника підприємства, установи, організації  можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, відповідно до  рішення конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються.

Під час конкурсу комісією проводиться співбесіда з кожним претендентом.

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів співбесіди  приймає рішення щодо результатів конкурсу.

За умови, якщо, за підсумками голосування, жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторна конкурсна процедура.”;

абзац четвертий підпункту 5.3 пункту 5 викласти у такій редакції:

„За три місяці до закінчення строку дії контракту депутати обласної ради та (або) департаменти (управління) обласної державної адміністрації, та (або) відділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради подають письмову  пропозицію про укладення контракту з керівником підприємства, установи, організації на новий термін або вносять пропозиції щодо оголошення конкурсу на заміщення посади керівника.”;

абзац перший підпункту 5.4 пункту 5 доповнити наступним:

„Вищезазначені погодження проходять протягом 5 робочих днів з дня проведення засідання профільної постійної комісії обласної ради.”;

підпункт 5.11. пункту 5 доповнити наступним:

„Керівник  загальноосвітнього і позашкільного навчального закладу  галузі освіти та спорту визначає час і порядок використання своєї відпустки                         за погодженням з галузевим департаментом (управлінням) облдержадміністрації.”. 

2. Відредагувати нумерацію підпунктів пункту 5, враховуючи внесені зміни.

3. Доповнити пункт 9 наступним підпунктом:

„ -погоджує, за попереднім погодженням постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, структуру та штатну чисельність підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.”.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності та заступника голови обласної ради Годованого Р.М.

Голова обласної ради                                                                         В.Й. Француз