• Номер скликання: 6 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2015

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Житомирська обласна рада

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради

09.04.2015                                                                                            № 13/115

Про створення регіональної робочої групи з
розроблення перспективного плану формування
територіальних громад Житомирської області

Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», пункту 6 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» :

1. Утворити регіональну  робочу групу з розроблення перспективного плану формування територіальних громад Житомирської області (надалі – регіональна робоча група) та затвердити її склад згідно з додатком.
    
2. Головам районних державних адміністрацій :
1) протягом двох днів утворити відповідні робочі групи.
2) до 27 квітня 2015 року розробити та надати організаційному відділу апарату облдержадміністрації проекти перспективних планів формування об’єднаних територіальних громад.

3. Попередити голів районних державних адміністрацій про їх персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку відповідних проектів перспективних планів формування об’єднаних територіальних громад.

4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення до 27 квітня 2015 року підготувати та надати організаційному відділу апарату облдержадміністрації проекти планів об’єднання територіальних громад у міські територіальні громади.

5. Організаційному відділу апарату облдержадміністрації  до 7 травня 2015 року узагальнити, надані районними державними адміністраціями,  міськими радами матеріали та подати їх для соціально-економічного, фінансового обґрунтування департаментам облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; фінансів.

6. В.о. директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації Градівському В.М., директору департаменту фінансів облдержадміністрації Ємченко Г.Г. до 13 травня 2015 року підготувати соціально-економічне та, відповідно, фінансове обґрунтування проекту перспективного плану формування територіальних громад Житомирської області з подальшим висвітленням його на засіданні регіональної робочої групи.

7. Директору департаменту містобудування, архітектури  та будівництва облдержадміністрації Грабчуку С.В. до 13 травня 2015 року підготувати графічні матеріали об’єднаних територіальних громад Житомирської області та презентувати їх на засіданні регіональної робочої групи.

8. Регіональній робочій групі  до 15 травня 2015 року  розглянути
перспективний план формування територіальних громад Житомирської області, надати висновок щодо відповідності його вимогам Конституції, законам України, та подати на схвалення обласній раді.

9. Начальнику організаційного відділу апарату облдержадміністрації Бабичу О.С.:
1) до 15 травня 2015 року підготувати та подати на розгляд обласній раді проект рішення щодо схвалення перспективного плану формування територіальних громад Житомирської області.
2) до 6 червня 2015 року поінформувати облдержадміністрацію про виконання розпорядження.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого  
заступника голови обласної державної адміністрації Дмитренка Г.В. та на заступника голови обласної ради Годованого Р.М.

Голова обласної
державної адміністрації

                                            С. О. Машковський

Голова обласної ради


                                    В. Й. Француз

 

 

Додаток до розпорядження