• Номер скликання: 6 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2012

 

trizyb1
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови обласної ради

від 20.12.12 № 37

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2012 рік
у новій редакції

Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України від 08.07.10  № 2456-VI, наказу Міністерства фінансів України від 09.07.10 № 697 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішень обласної ради від 28.12.11 № 410 «Про обласний бюджет на 2012 рік», від 22.03.12 № 449 « Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік», від 22.11.12 № 624 « Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік», :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2012 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у новій редакції, згідно з додатком (КПКВК):

0110120 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради;

0118060   – Інші видатки.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної ради від 22.06.12 № 216-Г в частині затверджених паспортів бюджетних програм на 2012 рік за КПКВК 0110120 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради» та 0118060 «Інші видатки».

3. Заступнику начальника загального відділу, головному бухгалтеру виконавчого апарату обласної ради Слюсарь О.В подавати квартальні та річний звіти про виконання паспортів бюджетних програм до головного фінансового управління згідно із встановленою формою не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.

 

Голова обласної ради                                                                   Й.А. Запаловський