• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2020

 

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Тридцять друга сесія                                       VІІ скликання

від 08.10.2020 № 2035

Про деякі питання оренди майна

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від 05.10.2020, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Тимчасово, до моменту затвердження сесією обласної ради Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області, уповноважити комунальне підприємство “Агенція з питань регіонального розвитку” Житомирської обласної ради – орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, при укладенні нового договору оренди нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна приймати рішення щодо встановлення річної орендної плати у розмірі 1 грн без ПДВ наступним орендарям:
органам державної влади, іншим установам та організаціям, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевих бюджетів;
комунальним підприємствам Житомирської обласної ради (в тому числі некомерційним);
Пенсійному фонду України та його органам;
музеям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів;
державним та комунальним закладам охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів;
державним закладам освіти, що утримуються за рахунок державного бюджету;
Фонду соціального страхування України, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;
Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;
національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;
державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;
Національному банку України та уповноваженим банкам, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку України нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком України і передане до сфери управління Державної судової адміністрації, інших державних органів або у комунальну власність;
уповноваженим банкам, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку України нерухомого майна, що закріплене за Національним банком на праві господарського відання;
редакціям державних і комунальних періодичних видань, заснованих державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами.

2. Орендна плата у розмірі 1 грн без ПДВ не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення таких засобів масової інформації:
рекламного та еротичного характеру;
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
у яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

Голова обласної ради                                           В.В. Ширма