• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2017


trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної ради


від  10.04.17  № 28

Про внесення змін в
Інструкцію з діловодства
в Житомирській обласній раді
та її виконавчому апараті

Керуючись ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження голови обласної ради від 03.04.17 № 129-Г «Про службові відрядження», внести зміни в Інструкцію з діловодства в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті, затверджену розпорядженням голови обласної ради від 07.06.12 № 17 “Про Інструкцію з діловодства в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті”, а саме:

1. Викласти пункт 138 підрозділу «Документи про службові відрядження» розділу «Документування інформації» Інструкції з діловодства в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті у наступній  редакції:
«138. Службові  відрядження працівників передбачаються у плані роботи обласної ради та відповідно до поточної потреби.
У разі  виникнення  потреби  у   направленні   працівника   у відрядження,  не  передбачене планом роботи обласної ради,  керівник структурного підрозділу доповідає про це голові обласної ради або першому заступнику голови обласної ради. У разі необхідності, керівником структурного  підрозділу,  в  якому  працює працівник, що направляється у відрядження, готується доповідна записка на ім'я голови обласної ради або першого заступника голови обласної ради, в якій зазначається про те, куди, на який строк,  з  якою метою відряджається працівник.
Працівник, який направляється у відрядження, завчасно готує проект розпорядження голови обласної ради  про відрядження. Проекти розпоряджень голови обласної ради про відрядження голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради готують працівники відділу забезпечення діяльності керівництва обласної ради (патронатна служба) виконавчого апарату обласної ради. Проекти розпоряджень голови обласної ради про відрядження депутатів обласної ради готують працівники управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради.
Завізований відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті проект розпорядження, у разі необхідності разом з доповідною запискою,  подається на підпис голові обласної ради не пізніше ніж за три дні до початку відрядження.
У разі використання службового автотранспорту обласної ради для вибуття у  відрядження відповідальної особи, у проекті розпорядження голови обласної ради про відрядження зазначається про надання дозволу щодо використання того чи іншого службового автомобіля обласної ради.».

2. Додаток 8 до Інструкції з діловодства в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті скасувати.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради  Крамаренка С.М.

 


Голова обласної ради                                                   В.В. Ширма