• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2019

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної ради

від 22.04.2019 № 34

Про Інструкцію про порядок ведення обліку,
зберігання, використання та знищення документів,
інших матеріальних носіїв інформації, що містять
службову інформацію, у Житомирській обласній раді
та її виконавчому апараті

          Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типової Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736, розпорядження голови обласної ради від 12.06.2014 №36 «Про затвердження переліку відомостей, які містять службову інформацію», з метою забезпечення єдиного порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію:

1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів, інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті (далі – Інструкція) згідно з додатком 1до розпорядження.

2. Затвердити Перелік посад, яким надається право роботи з документами, що містять службову інформацію і надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», згідно з додатком 2 до розпорядження.

3. Здійснення обліку, зберігання, використання та знищення документів, інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті здійснювати відповідно до вимог Інструкції.

4. Визначити відповідальними за:

- здійснення обліку, зберігання, використання та знищення документів, інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті - управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради;

- приймання, облік, розмноження, розсилку, зберігання, знищення документів і видань з грифом «ДСК» - начальника відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради Шевченко Н.В. 

У разі відсутності  начальника відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради Шевченко Н.В., виконання обов’язків з приймання, обліку, розмноження, розсилки, зберігання, знищення документів і видань з грифом «ДСК» покладається на головного спеціаліста відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян  управління з документального, комп’ютерного та матеріально – технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради Піонтківську К.О.

- формування справ, зберігання та використання документів з відміткою «Літер М» - консультанта управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради Шольку Л.Б.;

- формування справ, зберігання та використання документів з відмітками «Літер К» та «СІ» - заступника начальника управління, начальника відділу комп’ютерного, технічного забезпечення та господарських питань управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради Цюпу А.Л.

5. Працівникам виконавчого апарату обласної ради забезпечити неухильне дотримання положень Інструкції.

6. Начальнику відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради Шевченко Н.В. ознайомити з даним розпорядженням працівників виконавчого апарату обласної ради.

7. Розпорядження голови обласної ради від 09.11.15 № 330-К «Про порядок обліку, зберігання і використання матеріалів, які містять службову інформацію, в апараті обласної ради» визнати таким, що втратило чинність.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Крамаренка С.М.

 

Голова обласної ради                                                                        В.В. Ширма

 

Додаток 1

до розпорядження

голови обласної ради

від 22.04.2019 № 34

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок ведення обліку, зберігання, використання
та знищення документів, інших матеріальних носіїв інформації,
що містять службову інформацію, у Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті

Загальні положення

1. Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів, інших матеріальних  носіїв інформації, що містять службову інформацію,  у Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті (далі – Інструкція)  визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів, інших матеріальних носіїв інформації (далі — документи), що містять службову інформацію (далі — службова інформація), в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті.

2. Викладені в Інструкції вимоги до ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів, інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, розроблені відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року    № 736, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», а також згідно з іншими нормативно-правовими актами, державними регламентами та стандартами на організаційно-розпорядчу документацію.

3. У Житомирській обласній раді утворюється комісія обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією, яка постійно діє, положення про яку та склад якої затверджуються розпорядженням голови обласної ради.

4. Основними завданнями комісії обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією є:

складення на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і подання його на затвердження голові обласної ради;

перегляд документів з грифом “Для службового користування” з метою його підтвердження або скасування;

розгляд документів з грифом “Для службового користування” на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

перевірка стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом “Для службового користування”);

перевірка наявності справ та видань з грифом “Для службового користування” в архіві Житомирської обласної ради;

розслідування фактів втрати документів з грифом “Для службового користування” та розголошення службової інформації;

розгляд питання щодо присвоєння грифа “Для службового користування” документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ.

5. До складу комісії обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією включаються працівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, в яких створюється службова інформація, а також працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради, управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

6. Перелік відомостей, що містить службову інформацію, складається комісією обласної ради  з питань роботи із службовою інформацією на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради відповідно до вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, затверджується розпорядженням голови обласної ради та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради.

7. Працівники, яким доручено опрацьовувати документ, що містить службову інформацію, визначаються головою обласної ради, першим заступником та заступником голови обласної ради, відповідно до розподілу обов’язків, керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради у резолюції до такого документа.

Члени постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів обласної ради, які не є її працівниками, можуть працювати з документами, що містять службову інформацію, та вносяться на розгляд відповідного органу на підставі резолюції голови обласної ради.

8. Відповідальність за організацію та забезпечення дотримання в обласній раді порядку ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів, інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, покладається на першого заступника голови обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної ради  та керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

9. Особи, винні у порушенні порядку ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів, інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошенні службової інформації, що в них міститься, притягуються до дисциплінарної або іншої відповідальності, передбаченої законом.

Організація роботи  з документами, що містять службову інформацію

        10. Організація роботи з документами, що містять службову інформацію, покладається на відділ документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян  управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради (далі – служба діловодства).

Облік, формування справ, зберігання та використання документів з відміткою «Літер «М» покладається на відповідального за ведення військового обліку у виконавчому апараті обласної ради.

         Облік, формування справ, зберігання та використання документів з відмітками «Літер «К» та «СІ» покладається на відділ комп’ютерного, технічного забезпечення та господарських питань управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради (далі – служба захисту інформації).

Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради здійснюють контроль за дотриманням порядку підготовки документів з грифом “Для службового користування”, їх зберігання і використання відповідно до вимог цієї Інструкції.

11. Працівник служби діловодства ознайомлює відповідальних осіб, які працюють з документами, що містять службову інформацію, з вимогами цієї Інструкції під розпис.

12. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф “Для службового користування”. На документах, що містять службову інформацію, додатково проставляються:

з мобілізаційних питань - “Літер “М”;

з питань криптографічного захисту службової інформації -  відмітка “Літер “К”;

з питань спеціальної інформації - відмітка “СІ”.

Категорії документів, на яких проставляється відмітка “Літер “К”, визначаються нормативно-правовими актами Адміністрації Держспецзв’язку.

13. До прийняття рішення про присвоєння документу грифа “Для службового користування” необхідно:

1) перевірити, чи належить інформація, яку містить документ, до категорій, визначених у частині першій статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

2) встановити, чи належить відповідна інформація до такої, доступ до якої згідно із законом не може бути обмежено, в тому числі шляхом віднесення її до службової інформації;

3) перевірити дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

14. Забороняється використовувати для передачі службової інформації відкриті канали зв’язку.

У разі виникнення необхідності в передачі (надсиланні) документів, що містять службову інформацію, юридичним особам, громадським об’єднанням без статусу юридичної особи та фізичним особам, на яких не поширюються вимоги цієї Інструкції, останні беруть на себе письмове зобов’язання стосовно нерозголошення отриманої службової інформації.

Керівники юридичних осіб, громадських об’єднань без статусу юридичної особи та фізичні особи за розголошення службової інформації несуть відповідальність відповідно до закону.

15.  Під час роботи з документами з грифом “Для службового користування” застосовуються положення Інструкції з діловодства в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті, затвердженої розпорядженням голови обласної ради  від 25.07.2018 № 45, та національні стандарти порядку складення та оформлення організаційно-розпорядчих документів.

Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів з грифом “Для службового користування” здійснюється відповідно до вимог законодавства, що регулює питання роботи з електронними документами та електронного документообігу.

16. Використання інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем чи засобів копіювально-розмножувальної техніки, що застосовуються під час обробки службової інформації, здійснюється на підставі розпорядження голови обласної ради з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

17. Особливості ведення обліку, зберігання, передачі, пересилання, транспортування і знищення документів з відміткою “Літер “К”, засобів криптографічного захисту службової інформації, ключових документів, нормативної, технічної (експлуатаційної) документації визначаються нормативно-правовими актами Адміністрації Держспецзв’язку.

18. У разі ліквідації установи, рішення про подальше користування документами з грифом “Для службового користування” приймає ліквідаційна комісія.

19.  Консультаційну та методичну допомогу з питань діловодства стосовно документів, що містять службову інформацію, підготовки справ до передавання на архівне зберігання надає Державний архів Житомирської області.

Приймання та реєстрація документів

20. Приймання та реєстрація документів з грифом “Для службового користування” здійснюється службою діловодства.

21. Вхідна кореспонденція з грифом “Для службового користування” розкривається працівником служби діловодства. При цьому перевіряється відповідність кількості аркушів, примірників, додатків до документів та їх реєстраційних індексів, зазначених на конверті (пакованні) та у супровідному листі.

22. Конверти (паковання) з відмітками “Літер “М”, “Літер “К” та “СІ”, що надійшли у службу діловодства, реєструються та передаються відповідальному за військовий облік у виконавчому апараті обласної ради  та службі захисту інформації під розпис у журналі обліку пакетів (паковань) із зазначенням дати їх отримання,  проставленням печатки «Для пакетів» (додаток 1 до Інструкції).

23. У разі відсутності вкладень або порушення їх цілісності (невідповідності кількості аркушів, додатків до документа), пошкодження конверта (паковання), що призвело до унеможливлення прочитання тексту документа або можливого несанкціонованого ознайомлення з його змістом, а також невідповідності реєстраційного індексу документа, зазначеному на конверті (пакованні), документ не реєструється. При цьому складається акт за формою згідно з додатком 2 до Інструкції  у двох примірниках, один примірник якого разом з отриманими документами надсилається відправникові, другий зберігається у службі діловодства.

24. Надіслані не за адресою документи з грифом “Для службового користування” повертаються відправникові без їх розгляду.

25. Під час реєстрації вхідного документа з грифом “Для службового користування” службою діловодства  на першому його аркуші від руки або за допомогою штампа  проставляється відмітка про надходження із зазначенням найменування установи, реєстраційного індексу, дати (у разі термінового виконання — години і хвилини) одержання документа.

У разі надходження конверта (паковання) з відмітками “Літер “М”, “Літер “К” та “СІ”, а також з відміткою “Особисто”, відмітка про надходження проставляється безпосередньо на конверті (пакованні) із зазначенням порядкового номера конверта (паковання) за журналом обліку конвертів (паковань) та дати його одержання.

26. Облік електронних носіїв інформації, книг та інших видань, які є додатками до вхідного супровідного листа, ведеться окремо від вхідних документів. На супровідному листі, який долучається до відповідної справи, службою діловодства проставляються номер облікової форми, порядковий номер і дата взяття додатка на облік.

27. Реєстрація вхідних, вихідних та внутрішніх документів з грифом “Для службового користування” здійснюється окремо від документів, які не містять службову інформацію, з дотриманням вимог щодо одноразовості реєстрації.

При цьому до реєстраційного індексу документа додається відмітка “ДСК”, наприклад:

“123 дск”.

На документах з мобілізаційних питань та з питань спеціальної інформації перед реєстраційним індексом проставляється відмітка “М” або “СІ”, наприклад:

“М-251 дск; або СІ-175 дск”.

28. Вихідному супровідному листу та кожному додатку до нього присвоюється власний реєстраційний індекс.

29. Вхідному супровідному листу та додаткам до нього на паперових носіях присвоюється один номер. На кожному додатку на лицьовій стороні першого аркуша проставляється відмітка, наприклад:

“До вх. 1172 дск від 01.09.2016”.

На додатках, що підлягають поверненню, така відмітка проставляється на зворотній стороні останнього аркуша документа.

Супровідний лист, що має примітку “без додатка — відкрита інформація”, також реєструється в реєстраційних формах, що використовуються для реєстрації документів, що містять службову інформацію.

30. Реєстрація документів з грифом “Для службового користування” здійснюється в журналах за формою згідно з додатками 3 і 4 до Інструкції.

31. Етапи проходження документів з грифом “Для службового користування” повинні обов’язково відображатися у реєстраційних журналах.

Облік видань з грифом “Для службового користування”

32. Тираж видання з грифом “Для службового користування”, підготовлений в обласній раді, обліковується за одним порядковим номером у журналі за формою згідно з додатком 5 до Інструкції.

33. Відмітка про додатково надруковані примірники видання робиться у журналі, де вони реєструвалися вперше, із продовженням їх нумерації від останнього номера примірника такого видання.

Облік електронних носіїв інформації

34. Облік електронних носіїв інформації (жорстких дисків,  дисків для лазерних систем зчитування, модулів флеш-пам’яті тощо), на які планується записувати службову інформацію, ведеться службою діловодства у журналі за формою згідно з додатком 6 до Інструкції.

35. На захисній оболонці електронного носія інформації  зазначаються найменування обласної ради, обліковий номер і дата взяття на облік електронного носія, гриф “Для службового користування”.

36. Обліковий номер жорсткого магнітного диска зазначається на етикетці, що наклеюється на його корпусі, або на опломбованому корпусі блока чи пристрою, в якому він розміщується.

37. Наклеювання на електронний носій інформації етикеток з обліковими номерами здійснюється у спосіб, який виключає можливість розбирання пристрою без пошкодження етикетки, її непомітного видалення (зміни) або перенесення на інший носій інформації.

38.  Забороняється записувати службову інформацію на електронний носій інформації, не внесений у журнал  обліку електронних носіїв інформації, на які планується записувати службову інформацію.

39. Гриф “Для службового користування” зберігається за електронним носієм інформації до моменту його знищення.

40.  Заміна електронного носія інформації з грифом “Для службового користування”, який вийшов з ладу під час дії гарантійного строку, провадиться представником організації, що здійснює гарантійне обслуговування, тільки у приміщенні  обласної ради та у присутності працівника, якому такий носій видано в установленому порядку. Зазначений носій залишається у розпорядженні обласної ради для подальшого знищення.

Заміна електронного носія інформації з грифом “Для службового користування”, що вийшов з ладу під час дії гарантійного строку, в іншому порядку не дозволяється.

41. Ремонт блока чи пристрою з електронним носієм інформації, що має гриф “Для службового користування”, проводиться в приміщенні обласної  ради у присутності працівника, якому такий носій в установленому порядку видано, та у разі необхідності — працівника, який відповідає за забезпечення захисту інформації в обласній раді.

У разі виникнення необхідності в передачі за межі обласної ради такого блока чи пристрою для виконання ремонтних робіт, електронний носій інформації вилучається та зберігається працівником, якому зазначений носій виданий в установленому порядку.

Друкування, розмноження документів

42.  Друкування і розмноження документів з грифом “Для службового користування” в обласній раді здійснюється за допомогою електронно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Друкування і розмноження документів з мобілізаційних питань та з питань спеціальної інформації здійснюється працівниками обласної ради, які мають допуск до роботи з такими документами.

43. У правому верхньому куті першої сторінки документа, що містить службову інформацію, проставляються гриф “Для службового користування” та номер примірника, наприклад:

“Для службового користування

                                          прим. № 3”.

У разі необхідності, обласна рада  як  розробник документа з грифом “Для службового користування” може вказати на документі інформацію про заборону на розмноження (копіювання) такого документа в інших установах, наприклад:

“Для службового користування,

                                      прим. № 2.
                                                                       Копіюванню не підлягає”.

Відмітки “Літер “М”, “Літер “К”, “СІ”, номер примірника зазначаються нижче грифа “Для службового користування”, наприклад:

“Для службового користування

                                       Літер “М”,

                                       прим. № 2”

або

“Для службового користування

                                       Літер “К”,

                                           прим. № 2”,

або

“Для службового користування

                             “СІ”,

                                          прим. № 2”.

44.  На першій сторінці кожного додатка до документа, що містить службову інформацію, вище інших відміток проставляється гриф “Для службового користування”, наприклад:

“Для службового користування

                                        прим. № 4

                                     Додаток

                                                                  до розпорядження голови

                                               обласної ради

                                                                             від        №       ”.

У разі, коли додатки надсилаються разом із супровідним листом, після тексту листа перед підписом зазначається наявність додатків, їх обсяг, реєстраційні індекси і дати, наприклад:

“Додаток: довідка про виконання плану заходів із впровадження нових видів продукції від 14 серпня 2016 року № 03-02-19/52 ДСК на 5арк., прим. № 2.”.

Якщо інформація з обмеженим доступом міститься тільки у додатку до документа з грифом “Для службового користування”, під таким грифом ставиться позначка “(без додатка — відкрита інформація)”, наприклад:

                                                             “Для службового користування

(без додатка — відкрита інформація)

                              прим. № 1”.

45. У друкованих виданнях гриф “Для службового користування” і номер примірника зазначаються на обкладинці та на титульному аркуші видання. Якщовиданняскладаєтьсяз кількох частин, такий грифзазначаєтьсянакожніййого частині,що містить службову інформацію.

46. У нижньому лівому куті на зворотній стороні останнього аркуша примірника документа, що залишається у справі, зазначаються кількість надрукованих примірників, перелік номерів примірників з найменуваннями адресатів (не більше чотирьох), номер пункту переліку відомостей, назва та обліковий номер електронного носія інформації або номер автоматизованого робочого місця, з якого друкувався документ, наприклад:

“Надруковано три примірники.

Прим. № 1 — Мін’юст.

Прим. № 2 — Мінфін.

Прим. № 3 — до справи № 02—10.

Пункт 3.7 переліку відомостей,

АРМ інвентарний номер 5”.

47. У разі надсилання документа більше як чотирьом адресатам,  складається список розсилки, в якому зазначаються адресати, проставляються номери примірників, що відправляються відповідним адресатам, а замість конкретних найменувань адресатів на документі робиться узагальнений напис, наприклад:

“Прим. № 1—8 — за списком розсилки.

Прим. № 9 — до справи № 02—10”.

48. У нижньому лівому куті  на лицьовій стороні останнього аркуша кожного примірника вихідного документа  та додатках до нього  зазначаються прізвище, ім’я, по батькові виконавця та номер його службового телефону, наприклад:

“Марченко, 255 55 55”

або

“Марченко Петро Васильович, 255 55 55”.

49. Після реєстрації створеного документа з грифом “Для службового користування” його чернетки і роздруковані варіанти знищуються виконавцем шляхом подрібнення або іншим способом (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає можливість їх прочитання та відновлення.

50. Розмноження документів з грифом “Для службового користування” здійснюється з дозволу голови обласної ради  за умови оформлення замовлення за формою згідно з додатком 7 до Інструкції або відповідно до резолюції голови обласної ради.

Голова обласної ради може, у встановленому порядку, делегувати повноваження щодо надання дозволу на розмноження таких документів першому заступнику голови обласної ради, заступнику голови обласної ради, керуючому справами виконавчого апарату обласної ради або  керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, в яких документи опрацьовуються або зберігаються.

51. На кожному примірнику розмноженого документа від руки проставляється номер примірника.

52. Документ з грифом “Для службового користування”, одержаний від іншої установи для опрацювання одночасно кількома структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради, копіюється у порядку, визначеному цією Інструкцією, якщо обласна рада, яка є розробником документа, не встановила заборону на його розмноження.

53. Облік розмножених документів, що містять службову інформацію, ведеться в журналі за формою згідно з додатком 8 до Інструкції.

Надсилання документів

54. Надсилання документів з грифом “Для службового користування” іншим установам у межах України здійснюється рекомендованим поштовим відправленням або підрозділами урядового фельд’єгерського зв’язку, підрозділами органів спеціального зв’язку.

У разі надсилання документів з грифом “Для службового користування” за допомогою підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку або органів спеціального зв’язку, оформлення конвертів (паковань) повинне відповідати вимогам нормативно-правових актів, що регулюють діяльність зазначених підрозділів.

Надсилання конвертів (паковань) з відмітками “Літер “К” та “СІ” в межах України здійснюється за допомогою підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку або органів спеціального зв’язку.

Передача службової інформації (надсилання документів з грифом “Для службового користування”) телекомунікаційними, інформаційно-телекомунікаційними мережами здійснюється лише з використанням засобів криптографічного захисту інформації, що, в установленому порядку, допущені до експлуатації, з дотриманням вимог технічного захисту інформації.

55. Електронні носії інформації та документи з грифом “Для службового користування”, що підлягають поверненню, обов’язково надсилаються в обласну раду із супровідним листом.

Видання з грифом “Для службового користування” надсилаються іншим установам разом із супровідним листом з грифом “Для службового користування”, в якому зазначаються назви (автори) видань, реєстраційні індекси, кількість та номери примірників з урахуванням вимог цієї Інструкції.

56. Документи з грифом “Для службового користування”, які надсилаються, повинні бути вкладені у конверти або упаковані у спосіб, який виключає можливість доступу та прочитання тексту чи реквізитів без порушення цілісності паковання.

57. На конвертах (пакованнях) зазначаються адреса та найменування установи-одержувача і відправника, реєстраційні індекси вкладених документів із проставленням відмітки “ДСК”. Забороняється зазначати прізвища і посади керівників установи-одержувача, а також прізвища виконавців документів і назви структурних підрозділів.

Електронні носії інформації упаковуються в окремий конверт (паковання), на якому зазначаються дата та реєстраційний індекс супровідного листа.

58. У разі надсилання документів, які повинні бути розкриті певною посадовою особою установи особисто, їх упаковують в окремий конверт, у правому верхньому куті якого нижче грифа “Для службового користування” проставляється відмітка “Особисто”, а в його нижній правій частині зазначаються посада, прізвище, ім’я, по батькові (ініціали) одержувача. Такий конверт вкладається в інший конверт, що оформляється відповідно до вимог, визначених цією Інструкцією. У лівому верхньому куті конверта проставляється відмітка “Подвійний конверт”.

59. У разі надсилання документів з мобілізаційних питань, на конвертах (пакованнях) додатково проставляється відмітка “Літер “М”.

60. Надсилання документів з мобілізаційних питань в одному конверті (пакованні) з документами, що не стосуються мобілізаційних питань, не дозволяється.

61. У разі надсилання документа, що має відмітку “Літер “К” або “СІ”, його вміщують в окремий конверт, у правому куті якого нижче грифа “Для службового користування” проставляється відмітка “Літер “К” або “СІ”, а в його нижній правій частині зазначаються посада, прізвище, ім’я, по батькові (ініціали) одержувача. Такий конверт вкладається в інший конверт, що оформляється відповідно до вимог, визначених цією Інструкцією. У лівому верхньому куті конверта проставляється відмітка “Подвійний конверт”.

62. Забороняється надсилати за межі України видання з грифом “Для службового користування” з метою книгообміну або експонування на відкритих виставках, презентаціях.

Формування виконаних документів у справи

63. Виконані документи з грифом “Для службового користування” групуються у справи згідно із затвердженою в обласній раді зведеною номенклатурою справ. Дозволяється долучати до справи із грифом “Для службового користування” документи з відкритою інформацією, якщо такі документи стосуються питань такої справи.

Документи з мобілізаційних питань долучаються до справ з мобілізаційної роботи, що мають відмітку “Літер “М”, а документи з питань спеціальної інформації — до справ з відміткою “СІ”.

64. До номенклатури справ включаються всі довідкові та реєстраційні картотеки, журнали реєстрації та обліку документів з грифом “Для службового користування”.

65. У графі номенклатури справ “Індекс справи” до номера справи з документами, що мають гриф “Для службового користування”, проставляється відмітка “ДСК”, наприклад:

“04—10 дск”.

66. На обкладинці справи, що містить документи з грифом “Для службового користування”, у правому верхньому куті проставляється відмітка “Для службового користування”.

67. У разі, коли в обласній раді створюється понад 50 документів у рік з грифом “Для службового користування”, їх доцільно формувати в окремі справи за видами (накази, інструкції, плани тощо).

68. У разі, коли в обласній раді створюється менше 50 документів у рік з грифом “Для службового користування”, номенклатурою справ може бути передбачено формування однієї справи із заголовком “Документи з грифом “Для службового користування”.

Строк зберігання такої справи не встановлюється, а у відповідній графі номенклатури справ проставляється відмітка “ЕК”, яка означає, що строк зберігання справи визначається експертною комісією Житомирської обласної ради з проведення експертизи цінності документів (далі — експертна комісія), яка утворюється та діє відповідно до  Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8серпня 2007 року № 1004.

69.  Експертна комісія після закінчення року вивчає кожен аркуш справи “Документи з грифом “Для службового користування” та у разі необхідності,  приймає рішення про її переформування. Документи постійного зберігання, що містяться у справі, формуються в окрему справу, якій надається окремий заголовок та яка додатково включається у номенклатуру справ. Документи тимчасового зберігання залишаються у такій справі згідно із затвердженою номенклатурою справ.

70. Якщо у справі із заголовком “Документи з грифом “Для службового користування” містяться лише документи тимчасового зберігання, вона може не переформовуватися, а строк зберігання такої справи визначається найдовшим строком зберігання документів, що містяться в ній. Відмітка “ЕК” у графі номенклатури справ “Строк зберігання” закреслюється і зазначається уточнений строк зберігання.

71. Документи з мобілізаційних питань та з питань спеціальної інформації зберігаються в окремих робочих папках, футлярах або пакетах, на яких зазначаються прізвища та ініціали працівників, які мають право їх розкривати.

Робочі папки, футляри або пакети з документами з мобілізаційних питань або з питань спеціальної інформації опечатуються особистою номерною металевою печаткою працівника, який безпосередньо з ними працює.

72.  Документи з відміткою “Літер “К” зберігаються окремо від інших документів та долучаються до справ, що формуються службою захисту інформації.

73. Особливості зберігання справ з документами постійного зберігання з відміткою “Літер “К” визначаються Адміністрацією Держспецзв’язку.

Користування документами

74. Вхідні, вихідні, внутрішні документи з грифом “Для службового користування” передаються працівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради відповідно до резолюцій голови обласної ради, його заступників або керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

Справи з грифом “Для службового користування”, що зберігаються у службі діловодства, службі захисту інформації та у відповідального за ведення військового обліку у виконавчому апараті обласної ради,  видаються у тимчасове користування працівникам виконавчого апарату обласної ради на підставі замовлення за формою згідно з додатком 9 до Інструкції, резолюцій голови обласної ради або  його заступників.

75. Справи та видання з грифом “Для службового користування” видаються у тимчасове користування і приймаються під розпис в журналі за формою згідно з додатком 10 до Інструкції.

76. Робота з документами з мобілізаційних питань та з питань спеціальної інформації проводиться з дотриманням необхідних вимог, які унеможливлюють ознайомлення із змістом таких документів сторонніх осіб.

77. Під час приймання справи від працівника проводиться перевірка наявності кожного аркуша всіх документів справи відповідно до її внутрішнього опису.

78. Справи з грифом “Для службового користування”, що зберігаються в архіві обласної ради, видаються у тимчасове користування на підставі замовлення за формою згідно з додатком 11 до Інструкції.

У разі видачі справ з грифом “Для службового користування” службою діловодства обласної ради, робиться відповідний запис у книзі обліку та видачі справ із зазначенням робочого приміщення обласної ради.

79. Справи з грифом “Для службового користування” видаються для тимчасового користування на термін, що не перевищує один місяць, та зберігаються у  службових приміщеннях, обладнаних належним чином, з дотриманням вимог, які унеможливлюють ознайомлення із змістом таких документів сторонніх осіб.

80. У разі наявності письмових клопотань інших установ або припису на право проведення перевірки згідно з чинним законодавством, документи з грифом “Для службового користування”, їх копії і витяги з них, за письмовим дозволом або резолюцією голови обласної ради, або, у разі його відсутності, першого  заступника голови обласної ради чи заступника голови обласної ради, можуть видаватися працівникам інших установ.

У правому верхньому куті на лицьовій стороні першого аркуша підготовлених копій документів проставляється відмітка “Копія”. Витяги з документів оформляються на відповідному бланку.

81. Копії документів та витяги з них засвідчуються начальником відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради або спеціалістом виконавчого апарату обласної ради, який призначений відповідальним за виконання відповідних функцій, наприклад:

“Згідно з оригіналом

Головний спеціаліст  відділу                    (підпис)                       К.О. Піонтківська

документального забезпечення,

протокольної  роботи та

звернень громадян

20 липня 2018 року”

82. Після ознайомлення з документами з грифом “Для службового користування” на зворотній стороні запиту або припису на право проведення перевірки робиться запис про документи (реєстраційні дані, заголовки), з якими ознайомлено працівника іншої установи.

83. У разі потреби, працівник іншої установи робить витяги з виданих йому документів з грифом “Для службового користування” у робочому зошиті, що має зазначений гриф, який надсилається в установу, що робила запит на ознайомлення, після завершення роботи з документами.

84. Працівник іншої установи може ознайомитися зі змістом документа з грифом “Для службового користування”, отриманим від іншої установи, лише за письмовою згодою установи — розробника такого документа. Зазначена вимога не поширюється на представників органів державного нагляду (контролю) під час виконання ними відповідних функцій згідно із законодавством.

85. Забороняється використовувати службову інформацію, що міститься в документах з грифом “Для службового користування”, для відкритих виступів або опублікування у засобах масової інформації та демонструвати такі документи на стендах, у вітринах на відкритих виставках або в інших громадських місцях.

У разі надходження в обласну раду запиту на інформацію, що міститься у документі з грифом “Для службового користування”, здійснюється перегляд такого документа з метою перевірки відповідності запитуваної інформації сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з урахуванням вимог цієї Інструкції. Авторові запиту надається інформація в тій частині, доступ до якої відповідно до зазначеного Закону не обмежено.

У разі наявності в запитуваному документі інформації з обмеженим доступом, запитувачеві для надсилання виготовляється копія документа, в якій слова, речення чи зображення, що містять інформацію з обмеженим доступом, ретушуються способом, який виключає подальше відтворення ретушованого. З такої копії документа виготовляється інша копія, яка надсилається запитувачеві. Копія запитуваного документа, що ретушувалася, зберігається разом з документами відповідного запиту та може використовуватися повторно, у разі надходження в установу іншого запиту на інформацію, що міститься у такому документі.

Перегляд документів з грифом
“Для службового користування”

86. Перегляд документів з грифом “Для службового користування” проводиться з метою підтвердження наявності або відсутності в них відомостей, що становлять службову інформацію, не рідше одного разу у п’ять років.

Скасування грифа “Для службового користування” здійснюється у разі відсутності законних підстав для обмеження у доступі до службової інформації, які існували раніше.

Перегляд документів з грифом “Для службового користування” з метою можливого скасування грифа обов’язково здійснюється під час підготовки справ для їх передачі в архів обласної ради та на постійне зберігання у Державний архів Житомирської області.

87. Рішення про скасування грифа “Для службового користування” чи його підтвердження приймається комісією обласної ради  з питань роботи із службовою інформацією – розробника документа, або відповідною комісією  установи-правонаступника чи установи вищого рівня, якщо установа — розробник документа припинила свою діяльність.

88. Згідно з рішенням комісії обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією, строк обмеження доступу до справ (документів) може бути продовжений.

89.  Рішення комісії обласної ради  з питань роботи зі службовою інформацією  оформлюється протоколом, що підписується головою і секретарем комісії, та затверджується першим заступником або заступником голови обласної ради. У протоколі зазначаються види документів, їх реєстраційні дані, заголовки та номери за номенклатурою або описом справ, з яких знімається гриф “Для службового користування”, або термін обмеження доступу до яких продовжено.

Засвідчена копія протоколу передається разом зі справами в архів обласної ради, а у разі передачі документів на постійне зберігання - у Державний архів Житомирської області.

90. У разі необхідності скасування грифа “Для службового користування”, про це у  письмовій формі повідомляється всім установам, яким надсилався такий документ.

91. На обкладинках справ та документах гриф “Для службового користування” погашається працівником служби діловодства  шляхом його закреслення тонкою рискою та зазначення нижче на вільному від тексту місці дати і номера відповідного акта, що став підставою для зняття грифа «ДСК».

Такі відмітки вносяться у реєстраційні та облікові форми, номенклатури та описи справ.

Підготовка справ до передачі
на архівне зберігання та знищення

92. Експертиза цінності документів з грифом “Для службового користування” та їх підготовка до передачі на архівне зберігання здійснюються в установленому законодавством порядку.

У кінці кожної закінченої справи з грифом „ДСК” на окремому аркуші робиться засвідчувальний напис, в якому зазначаються цифрами і словами кількість аркушів у справі, кількість аркушів внутрішнього опису, а також:

наявність літерних і пропущених номерів аркушів;

номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками тощо;

номери великоформатних аркушів;

номери конвертів з укладеннями;

кількість аркушів укладень.

Після засвідчувального напису працівник, який сформував справу, ставить підпис із зазначенням посади, прізвища і дати, який засвідчується печаткою „Для пакетів”. Усі наступні зміни у складі справи (пошкодження аркушів, заміна документів копіями, долучення нових документів) зазначаються у засвідчувальному написі з посиланням на відповідний розпорядчий документ.

Справи з грифом „ДСК” після проведення експертизи цінності документів, що містяться в ній, підшиваються через чотири проколи спеціальними суровими нитками або дратвою.

Справи постійного та тривалого (понад десять років) строків зберігання та особові справи оправляються у тверду обкладинку.

93. Справи постійного та тривалого зберігання з грифом “Для службового користування” , особові справи включаються у відповідні описи справ разом з документами, що містять відкриту інформацію. При цьому в описі до номера справи та у графі “Індекс справи (тому, частини) з документами з грифом “Для службового користування” додається відмітка “ДСК”.

94. Під час передачі справ з грифом “Для службового користування” на постійне зберігання у Державний архів Житомирської області обласна рада  разом з актом приймання-передачі справ, оформленим в установленому порядку, подає у Державний архів Житомирської області лист, у якому визначається порядок користування такими справами.

95. Вилучені для знищення за результатами експертизи цінності справи з грифом “Для службового користування”, строк зберігання яких закінчився, включаються в акт про вилучення документів для знищення, що складається відповідно до вимог, установлених щодо всіх справ обласної ради в цілому.

96. Документи, справи, видання з грифом “Для службового користування”, вилучені для знищення експертною комісією у складі не менше трьох членів, підлягають знищенню шляхом подрібнення носіїв інформації або в інший спосіб (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає можливість їх прочитання та відновлення.

Електронні носії інформації знищуються або переробляються відповідним способом, що виключає можливість повного або часткового відновлення збереженої на них інформації.

97. В акті про вилучення документів робиться запис про знищення відповідних документів, справ із зазначенням прізвищ, ініціалів членів експертної комісії, їх підписів, дати знищення, наприклад:

“Справи № 5 ДСК, № 15 ДСК, № 16 ДСК знищено шляхом подрібнення.

Члени експертної комісії установи:

(підпис)      П.В. Марченко

(підпис)      О.О. Павленко

(підпис)      В.А. Іваненко

10 лютого 2016 року”.

98. Після знищення документів з грифом “Для службового користування” в облікових формах (картках, журналах, номенклатурах справ, описах справ тривалого (понад десять років) зберігання) робиться відмітка “Документи знищено. Акт від ___ ________ 20__ року № __”.

99. Телефонні та адресні довідники, друкарський брак, виявлений під час друкування видань із зазначеним грифом, можуть знищуватися без акта про вилучення документів, але з відміткою в облікових формах, що засвідчується підписами не менше трьох працівників установи, які провели таке знищення.

Забезпечення збереженості документів
та проведення перевірки їх наявності

100. Справи з грифом “Для службового користування” з дати їх створення (надходження) зберігаються за місцем формування справ згідно із затвердженою зведеною номенклатурою справ до моменту їх передачі в архів обласної ради.

101. Документи і справи з грифом “Для службового користування” зберігаються у шафах, сейфах, що розташовані у службових приміщеннях або сховищах архіву.

Шафи, сейфи, службові приміщення, сховища архіву повинні надійно замикатися і опечатуватися металевими печатками.

Порядок ведення обліку та використання металевих печаток регламентується Інструкцією з діловодства в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті, затвердженою розпорядженням голови обласної ради від 25.07.2018 № 45.

Зберігання документів і справ з грифом “Для службового користування” здійснюється працівниками, які безпосередньо отримали їх під розпис, у спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб.

102. Документи з грифом “Для службового користування” можуть перебувати у працівників на виконанні протягом терміну, необхідного для виконання завдання, за умови дотримання вимог їх зберігання, визначених цією Інструкцією.

103. Передача документів з грифом “Для службового користування” структурним підрозділам виконавчого апарату обласної ради та іншим установам здійснюється через відділ документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради з проставленням відповідної відмітки в облікових формах.

104. Забороняється переміщення документів з грифом “Для службового користування” з однієї справи в іншу. Про всі переміщення документів робляться відповідні відмітки в облікових формах, у тому числі внутрішніх описах.

Вилучення справ або окремих документів зі справ з грифом “Для службового користування” забороняється. В окремих випадках, на підставі рішення слідчого судді, суду, архів обласної ради, служба діловодства, служба захисту інформації або відповідальний за ведення військового обліку у виконавчому апараті обласної ради,  за письмовою вказівкою голови обласної ради, здійснює вилучення оригіналів необхідних документів або справ. При цьому, у цих структурних підрозділах  повинні залишитися протоколи про вилучення документів з їх засвідченими копіями.

105. Документи з грифом “Для службового користування” не дозволяється виносити за межі обласної ради, крім випадків передачі документів на виконання у структурні підрозділи, що знаходяться поза межами основного приміщення обласної ради , та у разі необхідності  їх узгодження, підписання в установах, що знаходяться у межах одного населеного пункту.

Винесення документа з грифом “Для службового користування” за межі приміщення  обласної ради здійснюється на підставі резолюції керівництва обласної ради. При цьому документ повинен бути вкладений у конверт або упакований таким способом, щоб виключити можливість його прочитання.

106. Особі, відрядженій в інший населений пункт, забороняється мати при собі документи з грифом “Для службового користування”. У разі потреби, такі документи надсилаються за призначенням до початку відрядження.

В окремих випадках, зокрема у разі термінового позапланового відрядження,  голова обласної ради або його заступники ставлять на доповідній записці керівника відповідного структурного підрозділу резолюцію, згідно з якою надається дозвіл на перевезення документів з грифом “Для службового користування” в інший населений пункт, за умови, що такі документи перевозяться групою у складі не менше двох працівників, які повинні виконувати роботу з ними з дотриманням заходів, що унеможливлюють несанкціоноване ознайомлення з текстом таких документів.

107. Стан організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом “Для службового користування”), не рідше одного разу у рік перевіряється комісією обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією після завершення діловодного року та формування справ.

Термін проведення перевіркивизначається відповідно до розпорядження голови обласної ради.

108. Результати перевірки оформляються актом за формою згідно з додатком 12 до Інструкції.

Працівник, якому стало відомо про можливе розголошення відомостей, факт втрати документа, що містить службову інформацію, невідкладно інформує керівника свого структурного підрозділу, який у письмовій формі терміново повідомляє  про такий факт керівництву обласної ради. 

У разі втрати документа, що містить службову інформацію, письмово повідомляється установі, від якої цей документ отримано. Про втрату документа, що містить службову інформацію, зібрану під час провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, діяльності у сфері оборони держави, або можливе розголошення такої службової інформації повідомляється також в Управління СБУ в Житомирській області  із зазначенням обставин втрати документа (розголошення відомостей) та про вжиті заходи.

У разі втрати, відсутності відомостей про місцезнаходження або виникнення підозри про можливий доступ сторонніх осіб до інформації або документа, яким надано відмітку “Літер “К”, засобів криптографічного захисту службової інформації, технічної (експлуатаційної) документації, ключових даних, невідкладно у письмовій формі інформується в Управління ДССЗЗІ в Житомирській області.

109. Факти втрати документів або розголошення відомостей, які містять службову інформацію, розслідує комісія з питань роботи зі службовою інформацією у виконавчому апараті обласної ради. Для розслідування окремих фактів втрати документів або розголошення відомостей, які містять службову інформацію (далі — розслідування), за рішенням керівництва обласної ради, може утворюватися спеціальна комісія.

110. Спеціальна комісія має право отримувати від працівників виконавчого апарату обласної ради письмові та усні пояснення з питань, що є предметом розслідування, витребовувати необхідні документи (їх копії), оглядати приміщення і сховища.

111. Члени спеціальної  комісії  несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність і об’єктивність висновків розслідування, нерозголошення інформації, яка стосується розслідування.

112. За результатами розслідування, яке триває не довше одного місяця, складається акт, що підписується членами комісії обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією у виконавчому апараті обласної ради  або спеціальної комісії та подається керівництву обласної ради  на затвердження. У разі наявності обґрунтованих пропозицій відповідної комісії, прийнятих на її засіданні, строк проведення розслідування, на підставі резолюції голови обласної ради, може бути продовжено не більше як на один місяць.

Розслідування починається з дати підписання розпорядження голови обласної ради  про його проведення та завершується датою затвердження акта про результати проведення розслідування.

113. В окремому розділі акта про результати проведення розслідування зазначаються обставини, причини та умови настання відповідного випадку, рівень заподіяної шкоди або негативного впливу на діяльність обласної ради, а також надається перелік втрачених документів.

114. Відмітка про втрату документів робиться службою діловодства, службою захисту інформації або відповідальним за ведення військового обліку у виконавчому апараті обласної  ради у реєстраційних та облікових формах  із зазначенням реєстраційних даних акта про результати проведення розслідування.

115. Довідка про причини відсутності втрачених документів, підписана керівником відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради, передається у відділ документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради для включення її у справу.

Перший заступник

голови обласної ради                                                          С.М. Крамаренко

Додаток 2

до розпорядження

голови обласної ради

 від 22.04.2019 №34

ПЕРЕЛІК ПОСАД

працівників, яким надається право роботи з документами, що містять

службову інформацію, та гриф обмеження доступу

«Для службового користування»

         

1. Голова обласної ради.

2. Перший заступник голови обласної ради.

3. Заступник голови обласної ради.

4. Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради.

5. Заступник керуючого справами, начальник управління юридичної та кадрової роботи.

6. Заступник начальника управління юридичної та кадрової роботи.

7. Консультанти управління юридичної та кадрової роботи.

8. Головний спеціаліст управління юридичної та кадрової роботи.

9. Начальник управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій.

10. Заступник начальника управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій.

11. Начальник управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

12. Заступник начальника управління, начальник відділу комп’ютерного, технічного забезпечення та господарських питань управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

13. Начальник відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян  управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

14. Консультант відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

15. Консультант відділу комп’ютерного, технічного забезпечення та господарських питань управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

16. Головні спеціалісти відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

17. Головний спеціаліст відділу комп’ютерного, технічного забезпечення та господарських питань управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

18. Начальник управління майном.

19. Заступник начальника  управління, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності та майнових відносин управління майном.

20. Начальник відділу орендних відносин та економічного аналізу діяльності суб’єктів спільної власності управління майном.

21. Консультант відділу з питань управління об’єктами спільної власності та майнових відносин управління майном.

22. Консультанти відділу орендних відносин та економічного аналізу діяльності суб’єктів спільної власності управління майном.

23. Головний спеціаліст відділу з питань управління об’єктами спільної власності та майнових відносин управління майном.

24. Начальник управління, головний бухгалтер управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту.

25. Заступник начальника управління, начальник відділу бухгалтерського обліку управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту.

26. Начальник  відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту.

27. Начальник управління інформації, зв’язків з громадськістю, міжнародної співпраці, з питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та сімей загиблих.

28. Начальник управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм.

29. Заступник начальника управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм.

30. Консультант управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм.

31. Начальник відділу забезпечення діяльності керівництва обласної ради (патронатна служба).

32. Радники голови обласної ради.

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                   С.М. Крамаренко