• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2019

trizyb1Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної ради

від 15.05.2019  № 39

Про створення комісії обласної ради
з питань роботи зі службовою інформацією

         

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Типової Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736, розпорядження голови обласної ради від 22.04.2019 № 34 «Про Інструкцію про  порядок ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті», з метою належної організації роботи з документами, що містять службову інформацію:

1. Утворити постійно діючу комісію обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією (додаток 2).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Крамаренка С.М.

.

Голова обласної ради                                                              В.В. Ширма

 

Додаток 1

до розпорядження  голови обласної ради

від 15.05.2019 № 39

СКЛАД

комісії обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією

Крамаренко С.М.

- перший заступник голови обласної ради, голова комісії;

 

Шевченко Н.В.

- начальник відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп`ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради, секретар комісії.  

Члени комісії:

 

Савенко І.О

- заступник керуючого справами, начальник управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради;

Харчук О.В.

- начальник управління з документального,

комп’ютерного та матеріально-технічного

забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради;

Шолька Л.Б.

- консультант управління юридичної та

кадрової роботи виконавчого апарату

обласної ради;

   
Дученко О.М. - головний спеціаліст відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп`ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради.

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                    С.М. Крамаренко                                                                                             

Додаток 2  

до розпорядження  голови обласної ради

від 15.05.2019 №39

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією

1. Комісія обласної ради з питань роботи зі службовою інформацією (далі - комісія) утворюється з метою організації роботи з документами «Для службового користування» та розгляду питання щодо присвоєння грифа «Для службового користування» документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736, розпорядженням голови обласної ради від 22.04.2019 № 34 «Про Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті», іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

2. Комісія є постійно діючим органом обласної ради.

3. Основними завданнями комісії є:

складення переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі — перелік відомостей);

перегляд документів з грифом "Для службового користування" з метою підтвердження або скасування даного грифа;

розгляд документів з грифом "Для службового користування" на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

розслідування, на підставі рішення керівництва обласної ради, фактів втрати документів з грифом "Для службового користування" та розголошення службової інформації;

розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування" документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ.

4. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії.

До складу комісії включаються працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради. У разі необхідності до роботи комісії можуть залучатися також  фахівці структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

5. Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у рік. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини від загальної кількості її членів.

6. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, ухвальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та присутні на засіданні члени комісії.

7. Рішення комісії є підставою для включення інформації, яка була отримана, створена обласною радою або знаходиться у її володінні, у Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», що затверджується розпорядженням голови обласної ради.

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                              С.М. Крамаренко