• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2020

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної  ради

від  10.02.2020 № 12

Про внесення змін у розпорядження голови
обласної ради від 11.11.16 № 100/1
«Про розподіл обов’язків між головою,
першим заступником, заступником голови
обласної ради та керуючим справами
виконавчого апарату обласної ради»

Керуючись ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни у  виконавчому апараті обласної ради:

1.Внести зміни у розпорядження голови обласної ради від 11.11.16 № 100/1 «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради», виклавши розділ 4 «Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради»  у новій редакції,  а саме:

  1. Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради:

      4.1. У своїй роботі підпорядковується голові обласної ради та першому заступнику голови обласної ради.

      4.2.  Розробляє та подає на затвердження голови обласної ради розпорядження про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради, положення про виконавчий апарат обласної ради, здійснює контроль за його виконанням.

      4.3.  Розробляє посадові інструкції керівників структурних підрозділів виконавчого апарату, працівників патронатної служби, помічників голови ради, першого заступника, заступника голови обласної ради та подає їх на затвердження в установленому порядку.

      4.4.  Організовує роботу виконавчого апарату, виконання покладених на апарат завдань.

      4.5.   Вносить першому заступнику голови обласної  ради для вивчення пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису виконавчого апарату, кошторису витрат на його утримання, покращення умов праці працівників виконавчого апарату обласної ради.

      4.6.  Відповідає за збереження та використання гербової печатки обласної ради.

      4.7.  За дорученням голови обласної ради координує діяльність керівників управлінь та відділів виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб апарату, контролює виконання ними посадових обов'язків та доручень керівництва обласної ради.

      4.8.  Забезпечує дотримання працівниками апарату внутрішнього трудового розпорядку, подає узгоджені з першим заступником та заступником голови обласної ради пропозиції голові обласної ради щодо заохочень працівників виконавчого апарату, а, в разі необхідності, – накладення на них стягнень.

      4.9.  Забезпечує підготовку сесій, засідань президії обласної ради та питань, що вносяться на їх розгляд, своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.

      4.10. Координує роботу гуманітарного напрямку, соціальної сфери, питань сім’ї, молоді та спорту, які належать до компетенції обласної ради, бере участь у розробці та підготовці проєктів рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради у вказаних сферах.

      Сприяє міжнародному співробітництву (співпраці) у діяльності Житомирської обласної ради.

      4.11.  Бере участь у підготовці проєктів плану роботи ради, Регламенту роботи обласної ради, рішень ради з організаційних питань діяльності ради та її органів, візує проєкти рішень обласної ради.

      4.12.  Забезпечує підготовку проєктів розпоряджень голови обласної ради та інших документів з питань, віднесених до компетенції виконавчого апарату ради. Візує розпорядження голови обласної ради, в разі необхідності, повертає їх виконавцям на доопрацювання, здійснює контроль за їх виконанням. Візує інформацію на паперових носіях для розміщення її на   вебсайті обласної ради.

      4.13.  За погодженням з першим заступником голови обласної ради видає накази з питань службових відряджень працівників виконавчого апарату, крім службових відряджень керівництва обласної ради, які підписуються головою, першим заступником, заступником голови обласної ради.

      4.14. Організовує надання допомоги депутатам, постійним комісіям обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень.

      4.15. Забезпечує здійснення повноважень обласної ради щодо проведення референдумів, виборів Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих рад.

      4.16. Забезпечує розробку та надання на затвердження голови обласної ради Інструкції з діловодства в Житомирській обласній раді та її виконавчому апараті, здійснює контроль за її виконанням.

      4.17.  Організовує роботу щодо розгляду звернень громадян керівництвом обласної ради, здійснює особистий прийом громадян.

4.18.  Бере  участь  у  підготовці  пропозицій  голові  обласної  ради  щодо вирішення питань відбору кадрів виконавчого апарату обласної ради.

  4.19. Забезпечує організацію проведення семінарів, навчань, нарад з посадовими  особами місцевого самоврядування.

        4.20. Забезпечує впровадження сучасних технічних засобів в організацію діяльності ради та її виконавчого апарату.

        4.21. Вирішує інші питання, доручені йому головою обласної ради та першим заступником голови обласної ради.

        4.22. На посаду керуючого справами виконавчого апарату обласної ради призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, зі стажем роботи на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше трьох років або стажем роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше п'яти років, яка вільно володіє державною мовою.

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної  ради                                                                          В.В. Ширма