• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2016

Втратило чинність відповідно до розпорядження голови обласної ради від 28.04.17 № 34/147

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Житомирська обласна рада

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради

10.02.2016                                                                                          № 9/ 32

Про утворення консультаційної групи з питань забезпечення
та захисту прав дитини в процесах децентралізації та
формування об'єднаних територіальних громад
Житомирської області

Відповідно до статті 6 пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», пункту 6 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»:

1.    Утворити консультаційну групу з питань забезпечення та захисту прав дитини в процесах децентралізації та формування об’єднаних територіальних  громад Житомирської області (далі – консультаційна група) та затвердити її склад згідно з додатком.
2.    Членам консультаційної групи в межах своєї компетенції надати пропозиції із зазначених питань до плану роботи групи службі у справах дітей облдержадміністрації  до 20 лютого 2016 року.
3.    Службі у справах дітей облдержадміністрації до 01 березня 2016 року узагальнити пропозиції, сформувати план роботи консультаційної групи та подати на затвердження облдержадміністрації та обласній раді.
4.    Консультаційній групі:
1)    Опрацювати питання щодо особливостей виконання  новоствореними об’єднаними територіальними громадами Житомирської області функцій із забезпечення та захисту прав дитини до 01 квітня 2016 року.
2)    Підготувати та подати пропозиції щодо забезпечення прав дитини в ході діяльності об’єднаних територіальних громад Житомирської області до 01 вересня 2016 року облдержадміністрації та обласній раді.
5.    Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, об’єднаним територіальним громадам сприяти роботі консультаційної групи та надавати необхідні матеріали для використання в роботі.
6.    Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Лагуту Я.М. та заступника голови обласної ради Рибак Н.І.

Голова обласної
державної адміністрації

Голова обласної ради

                                          С. О. Машковський

А. В. Лабунська

Додаток до розпорядження