• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2016

 

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної ради

від 03.03.16  № 17

Про забезпечення функціонування
офіційного веб-сайту обласної ради

у мережі Інтернет

З метою вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту обласної ради у мережі Інтернет та реалізації Положення про веб-сайт Житомирської обласної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет, затвердженого рішенням обласної ради від 26.06.14 №1228 (далі Положення), на виконання доручень голови обласної ради з цього питання:

1.    Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради призначити відповідальних осіб за своєчасне оновлення інформації на веб-сайті.

2. Відповідальними за інформаційне наповнення рубрик і розділів офіційного веб-сайту в мережі Інтернет призначити:

2.1. Організаційний відділ виконавчого апарату обласної ради
 (Глушенко М.Д.)  – рубрики «Структура та персони» (президія обласної ради, Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, депутатський корпус, фракції обласної ради, депутатські групи, постійні комісії обласної ради, протоколи постійних комісій обласної ради); «Сесії обласної ради» (перелік питань, проекти рішень, рішення); «Нормативні документи» (Регламент роботи обласної ради, Положення про постійні комісії обласної ради, розпорядження голови обласної ради «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради», з урахуванням змін та доповнень, висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради); «Місцеве самоврядування»; «Історія діяльності обласної ради»; «Нагороди та відзнаки»; «Обласні програми»;  Положення про порядок використання герба і прапора Житомирської області.

2.2. Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради (Савенко І.О.) – рубрики «Структура та персони» ( керівництво (біографії, фотографії, контактні телефони), структура виконавчого апарату обласної ради (списки працівників із зазначенням посад, номерів кімнат та телефонів);
«Доступ до публічної інформації» (нормативно-правові акти); «Кадрова політика»; «Нормативні документи» (правова база діяльності обласної ради), «Очищення влади».

2.3. Загальний відділ виконавчого апарату обласної ради (Харчук О.В.) – рубрики «Нормативні документи» (розпорядження голови обласної ради з основної діяльності); «Доступ до публічної інформації» (форми запитів); розпорядження голови обласної ради щодо особистого прийому громадян керівництвом обласної ради та відповідний графік прийому громадян; результати поіменного голосування депутатів на сесіях обласної ради, відомості щодо електронної реєстрації депутатів, протоколи сесій обласної ради.
Забезпечення програмно-технічної підтримки веб-сайту обласної ради покласти на загальний відділ виконавчого апарату обласної ради.

2.4. Управління майном (Казьмірик В.І.) – рубрики  «Організації» (перелік установ, організацій, підприємств та нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області); «Робоча група з питань використання майна» (нормативна база, засідання робочої групи, інформація про наявне вільне нерухоме майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке не використовується та може бути надано в оренду);  «Оголошення»  (про конкурс на  право оренди  майна, оголошення  про конкурс  на  заміщення   вакантних посад);  проекти  рішень,  рішення,  які  розробляє управління; регуляторні акти.

2.5. Начальник відділу аналітичної роботи та контролю виконавчого апарату обласної ради  Калтаєва Д.Є. – рубрики «Доступ до публічної інформації» (звіт про роботу із запитами), новини, фотографії заходів обласної ради, анонси подій. Забезпечує надання інформації, пов'язаної з виконанням обов'язків головою обласної ради. Здійснює моніторинг та аналіз інформаційного наповнення офіційного веб-сайту обласної ради, щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає голові обласної ради аналітичну довідку з даного питання.

2.6. Радник голови обласної ради з питань зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Карпова І.А. самостійно розміщує на веб-сайті обласної ради новини, фотографії заходів обласної ради, анонси подій, графіки виїзних прийомів громадян головою обласної ради, наповнює рубрику «Фотогалерея» та веде облік розміщеної інформації. Щомісячно дані обліку передає для зберігання працівнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради, відповідальному за розміщення інформації на веб-сайті обласної ради.

2.7. Відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради (Слюсарь О.В.) – рубрика «Державні закупівлі»; «Нормативні документи» (кошторис,  Положення про порядок та умови надання громадянам разової грошової допомоги).

2.8. Сектор з питань земельних відносин виконавчого апарату обласної ради (Ковтуненко М.Г.) - положення, нормативні документи, що стосуються земельних відносин, порядок їх оформлення, проекти рішень, рішення, які розробляє сектор.

2.9. Секретар керівника забезпечує надання інформації, пов'язаної з виконанням обов'язків першим заступником голови обласної ради, поновлює інформацією розділ «Комісія обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих».

2.10. Помічник заступника голови обласної ради Чуприна В.В.  забезпечує надання інформації, пов'язаної з виконанням обов'язків заступником голови обласної ради.

3. Структурним підрозділам, працівникам виконавчого апарату обласної ради, відповідальним за наповнення рубрик і розділів офіційного веб-сайту обласної ради в мережі Інтернет, забезпечувати своєчасне подання відповідної інформації на паперових носіях керуючому справами виконавчого апарату обласної ради та в електронному вигляді  працівнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради,  відповідальному за розміщення інформації на веб-сайті обласної ради (окрім інформації, яку самостійно розміщують Калтаєва Д.Є. та Карпова І.А.).
Інформація на паперових носіях, завізована виконавцем, керівником відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату, заступником керуючого справами виконавчого апарату обласної ради, начальником відділу юридичної та кадрової роботи, керуючим справами виконавчого апарату обласної ради та головою обласної ради реєструється виконавцем у журналі розміщення інформації  за формою, затвердженою Положенням, та передається працівнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради, відповідальному за розміщення інформації на веб-сайті обласної ради.
Після отримання завізованої інформації на паперових носіях відповідальний працівник загального відділу виконавчого апарату обласної ради розміщує відповідну інформацію в електронному вигляді на веб-сайті обласної ради, про що робить відмітку на відповідному паперовому носії.
Надана інформація в паперовому вигляді зберігається у виконавця, а в електронному вигляді – на сервері обласної ради, де забезпечується її захист та вчасне архівування.

4. Розпорядження голови обласної ради від 04.12.15 № 40 «Про забезпечення функціонування офіційного веб-сайту обласної ради  у мережі Інтернет» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти  на першого заступника голови обласної ради Ширму В.В.
    


Голова обласної ради                             А.В. Лабунська