• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2022

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцята сесія                                                                            VIІІ скликання

від  14.07.2022  № 419

Про внесення змін у рішення
Житомирської обласної ради
від 24.12.2020 № 13
«Про Регламент обласної ради VIIІ скликання»,
зі змінами

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії  обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності від 11.07.2022, обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 13 «Про Регламент обласної ради VIIІ скликання», зі змінами, а саме:

1.1 Абзац 1 статті 9 розділу ІІ «Сесія обласної ради» доповнити такими словами: «Під час воєнного стану, у разі необхідності, за рішенням Погоджувальної ради Житомирської обласної ради VIII скликання, місце і час проведення пленарного засідання сесії може бути змінено. У таких випадках час і місце проведення пленарного засідання визначається згідно з пропозиціями Погоджувальної ради Житомирської обласної ради  VIII скликання».

1.2. Абзаци 1 та 2 статті 17 розділу «ІІІ. Порядок денний сесії» додатка до рішення викласти в новій редакції:

«Пропозиції щодо внесення питання у порядок денний сесії обласної ради подаються із завізованим проєктом рішення та всіма додатками до цього рішення, до якого надається пояснювальна записка, яка містить юридичне обґрунтування прийняття даного рішення, необхідні прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо).

Проєкт рішення подається в письмовій формі та на електронних носіях.».

1.3. Статтю 106 розділу «ХІІІ. Постійні комісії обласної ради» додатка до рішення викласти в наступній редакції:

«Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії обласної ради VІІІ скликання, що затверджуються обласною радою.

Утворюються такі постійні комісії обласної ради:
постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності;

постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку;

постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села;

постійна комісія з питань екології, охорони навколишнього середовища  та використання природних ресурсів;

постійна комісія з гуманітарних питань;

постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів;

постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.».

1.4. Абзаци 3 та 4 статті 109  розділу «ХІІІ. Постійні комісії обласної ради» додатка до рішення  викласти в наступній редакції:

«У разі звернення уповноважених осіб Житомирської обласної державної адміністрації щодо проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та комунальної власності стосовно розгляду питань, визначених пунктом 8 підрозділу «З питань бюджету та комунальної власності» розділу «IV. Функціональна спрямованість постійних комісій» Положення про постійні комісії обласної ради VIII скликання, постійна комісія має провести засідання і розглянути питання протягом 3 робочих днів з моменту надходження відповідного звернення.

У випадку, якщо постійна комісія обласної ради з питань бюджету та комунальної власності не проводить засідання стосовно розгляду питань, визначених пунктом 8 підрозділу «З питань бюджету та комунальної власності» розділу «IV. Функціональна спрямованість постійних комісій» Положення про постійні комісії обласної ради VIII скликання протягом 3 робочих днів з моменту надходження відповідного звернення, Житомирська обласна державна адміністрація має право прийняти рішення із зазначених питань згідно з чинним законодавством та подати його на затвердження пленарного засідання чергової сесії обласної ради.».

1.5. Розділ XVIII «Президія обласної ради» додатка до рішення викласти в наступній редакції:

«Розділ XVIII. Погоджувальна рада

Стаття 139. Погоджувальна рада Житомирської обласної ради VІІІ скликання (далі – Погоджувальна рада) є дорадчим органом, що утворюється для розгляду та узгодження питань щодо проєктів рішень Житомирської обласної ради, що вносяться на її розгляд, інших питань, які стосуються організації роботи обласної ради та її виконавчого апарату.

Стаття 140. Погоджувальна рада утворюється обласною радою і в своїй діяльності підзвітна їй. У склад Погоджувальної ради входять голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій, голови депутатських фракцій обласної ради. За умови, якщо голова фракції є головою постійної комісії обласної ради, у склад Погоджувальної ради входить заступник голови відповідної фракції обласної ради.

Стаття 141. Засідання Погоджувальної ради є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів її загального складу. Погоджувальну раду очолює голова обласної ради, а, у разі його відсутності, – перший заступник голови обласної ради або заступник голови обласної ради, який виконує обов’язки голови ради.

Стаття 142. У разі необхідності, на засідання Погоджувальної ради можуть бути запрошені також інші депутати обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, керівники Житомирської обласної державної (військової) адміністрації та її структурних підрозділів, представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші особи.

Стаття 143. Порядок організації роботи Погоджувальної ради визначається цим Регламентом та Положенням про Погоджувальну раду, що затверджується обласною радою.

Стаття 144. На засіданні Погоджувальної ради можуть розглядатися інші питання місцевого самоврядування та прийматися щодо них відповідні рекомендації. Ці рекомендації можуть направлятися  органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади та іншим органам.».

1.6. У текстах статей 3, 9, 14, 17, 19, 98 додатка до рішення  слово «президія» у всіх відмінках замінити словами «Погоджувальна рада» у відповідних відмінках.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

Заступник голови

обласної ради                                                                                 В.В. Ширма