• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2021

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ

Восьма сесія                                                                                 VІІІ скликання

від  16.12.2021  №  318

Про Програму розвитку дорожньої
інфраструктури і фінансування робіт,
пов'язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг
місцевого значення в Житомирській області,
на 2022-2024 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про внесення змін до Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі”, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 382 „Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки”, зі змінами, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 26.11.2021 № 6729/2-21/45, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань бюджету та фінансів  від 13.12.2021, з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв'язку від  10.12.2021 , обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області, на 2022-2024 роки (далі - Програма) згідно з додатком 1.
  2. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів Програми, згідно з додатком 2.
  3. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на виконання її заходів, визначити Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації.
  4. Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації забезпечити виконання заходів Програми та щороку до 25 березня звітувати про хід її виконання.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова обласної ради                                                                  В.І. Федоренко

Додаток до рішення