• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2021

 

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Восьма сесія                                                                     VІІІ скликання

від 16.12.2021   №.328

Про внесення змін до
обласного бюджету
Житомирської області
на 2021 рік

(06100000000)
код бюджету

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 02.12.2021 № 6895/2-21/45, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів
від 13.12.2021, обласна рада        

ВИРІШИЛА:        

  1. Спрямувати на проведення витрат 1 645 600,00 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду обласного бюджету.
  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 41 „Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік”, зі змінами,
    а саме:

2.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 3 765 915 095,81,  2 251 218 729,00,  1 514 696 366,81 замінити, відповідно, цифрами 4 145 153 898,81,  2 318 989 182,00, 1 826 164 716,81.

2.2. У підпункті 2) пункту 1 цифри 4 024 460 889,03, 2 120 813 807,00, 1 903 647 082,03 замінити, відповідно, цифрами 4 405 345 292,03, 2 180 655 148,00, 2 224 690 144,03.

2.3. Підпункт 5) пункту 1 викласти у такій редакції:

„5) Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі  135 507 734,00 гривень, з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 272 650 663,69 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 137 142 929,69 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, який виник станом на 01.01.2021, у т. ч. за рахунок:

  залишку коштів обласного бюджету – 95 538 699,00 гривень;

залишку коштів освітньої субвенції – 32 785 821,00 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, – 4 651 577,69  гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4 114 930,00 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 51 902 гривень.”.

2.4. Підпункт 6) пункту 1 викласти у такій редакції:

„6) Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 398 750 245,22 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 272 650 663,69 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.2021, у сумі 126 099 581,53 гривень,
у т. ч.:

від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 3 007 928,25 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 102 395 751,80 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, - 9 029 938,48 гривень;

від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 7 459 160,00 гривень;

від надання пільгових кредитів молодим сім’ям (відсотки за користування кредитом) – 261 203,00 гривень;

від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 3 945 600,00 гривень.”.

2.5. У підпункті 8) пункту 1 цифри 11 284 619,00 та 0,5 замінити, відповідно,  цифрами 8 798 927,00 та 0,4.

2.6. Пункт 3 викласти у такій редакції: „3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, у тому числі інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатком 5.1, субвенції з обласного бюджету державному бюджетуна виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів згідно з додатком 5.2, субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, який спрямовується на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (в тому числі за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що має цільове призначення) згідно з додатком 5.3.

Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23, частини дев’ятої статті 78  та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» зберігається на рахунку Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України” для здійснення відповідних витрат у 2022 році, з урахуванням їх цільового призначення, вказаного у додатку 5.2 цього рішення.”

2.7. У пункті 8 цифру 2 013 556 300,05 замінити, відповідно, цифрою 2 137 525 989,05.

  1. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття Житомирською обласною радою.
  2. Додатки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 5, 5.1, 5.2, 5,3, 6, 7 викласти у новій редакції (додаються).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Житомирської обласної ради Дзюбенка О.М.

Голова обласної ради                                                                          В.І. Федоренко

Додаток до рішення