• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2021

              

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Сьома сесія                             VІІІ скликання                                                         

від 30.11.2021 № 306

Про внесення змін до
обласного бюджету
Житомирської області
на 2021 рік

(06100000000) код бюджету

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 26.11.2021 № 6744/2-21/45, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 30.11.2021, обласна рада        

ВИРІШИЛА:        

  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 41 „Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік”, зі змінами, а саме:

1.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 3  646  939 164,81,  2 249 510 084,00,    1 397 429 080,81 замінити, відповідно, цифрами 3 765 915 095,81,  2 251 218 729,00, 1 514 696 366,81.

1.2. У підпункті 2) пункту 1 цифри 3 905 484 958,03, 2 119 186 561,00, 1 786 298 397,03 замінити, відповідно, цифрами 4 024 460 889,03, 2 120 813 807,00, 1 903 647 082,03.

1.3. У підпункті 5) пункту 1 цифри 127 497 223,00, 264 640 152,69 замінити, відповідно, цифрами 127 578 622,00, 264 721 551,69.

1.4. У підпункті 6) пункту 1 цифри 389 094 134,22, 264 640 152,69 замінити, відповідно, цифрами 389 175 533,22, 264 721 551,69.

1.5. У пункті 8 цифру 1 897 329 246,05 замінити, відповідно, цифрою 2 013 556 300,05.

1.6. Доповнити рішення пунктом 17 такого змісту: «17. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Житомирської обласної ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів обласного бюджету».

  1. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття Житомирською обласною радою.
  1. Додатки 1, 1.3, 2, 3, 5, 5.1, 6, 7 викласти у новій редакції (додаються).
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Житомирської обласної ради Дзюбенка О.М.

 

 

Голова обласної ради                                                                          В.І. Федоренко

Додаток до рішення

Розробник проєкту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації
Відповідальна особа:
посада: Начальник бюджетного управління
прізвище, ініціали: Головко Н.О.
тел.: 42-20-89
29 листопада 2021 року