• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2021

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Шоста сесія                       VІІІ скликання                                                               

від 04.11.2021 № 244

Про внесення змін до
обласного бюджету
Житомирської області
на 2021 рік

(06100000000)
код бюджету

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 30.09.2021 № 5510/2-21/45, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів
від 02.11.2021, обласна рада

         ВИРІШИЛА:        

  1. Спрямувати на проведення витрат 48 907 400,00 гривень перевиконання доходів загального фонду обласного бюджету згідно з підсумками дев’яти місяців 2021 року.
  1. Спрямувати на проведення витрат 14 026 308,00 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.
  1. Спрямувати на проведення витрат 50 100,00 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду обласного бюджету.
  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 41 „Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік”, зі змінами, а саме:

4.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 3 409 716 389,81, 2 054 903 820,00, 1 354  812 569,81 замінити, відповідно, цифрами 3  646  939 164,81,  2 249 510 084,00, 1 397 429 080,81.

4.2. У підпункті 2) пункту 1 цифри 3 654 185 775,03, 1 997 504 807,00, 1 656 680 968,03 замінити, відповідно, цифрами 3 905 484 958,03,  2 119 186 561,00, 1 786 298 397,03.

4.3. Підпункт 5) пункту 1 викласти у такій редакції:

„5) Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі  127 497 223,00 гривень, з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 264 640 152,69 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 137 142 929,69 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, який виник станом на 01.01.2021, у т. ч. за рахунок:

  залишку коштів обласного бюджету – 95 538 699,00 гривень;

залишку коштів освітньої субвенції – 32 785 821,00 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, – 4 651 577,69  гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4 114 930,00 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 51 902 гривень.”.

4.4. Підпункт 6) пункту 1 викласти у такій редакції:

„6) Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 389 094 134,22 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 264 640 152,69 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.2021, у сумі 124 453 981,53 гривень,  у т. ч.:

від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 3 007 928,25 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 102 395 751,80 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, - 9 029 938,48 гривень;

від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 7 459 160,00 гривень;

від надання пільгових кредитів молодим сім’ям (відсотки за користування кредитом) – 261 203,00 гривень;

від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 2 300 000,00 гривень.”.

4.5. У підпункті 7) пункту 1 цифру 0,8 замінити, відповідно, цифрою 0,7.

4.6. У підпункті 8) пункту 1 цифри 11 380 300,00 та 0,6 замінити, відповідно,  цифрами 11 284 619,00 та 0,5.

4.7. У пункті 8 цифру 1 737 460 336,05 замінити, відповідно, цифрою 1 897 329 246,05.

  1. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття Житомирською обласною радою.
  1. Додатки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7 викласти у новій редакції (додаються).
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Житомирської обласної ради Дзюбенка О.М.

 

Голова обласної ради                                                                          В.І. Федоренко

Додаток до рішення