• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2021

 

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Четверта сесія                VІІІ скликання

від 27.05.2021 № 86

Про внесення змін у рішення
Житомирської обласної ради
від 24.12.2020 №20 «Про обласну
Програму «Здоров’я населення
Житомирщини» на 2021 рік»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 24.05.2021 № 2814/2-21/45, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань охорони здоров`я, соціального захисту населення та у справах ветеранів від 19.05.2021, з питань бюджету та фінансів від 24.05.2021, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 20 «Про обласну Програму «Здоров`я населення Житомирщини на 2021 рік», а саме:

1.1. У тексті додатка до рішення слова «Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації» замінити словами «Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації».

1.2. Таблицю розділу 5 «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка до рішення доповнити пунктом 36 такого змісту:

36

Лікування та реабілітація учасників бойових дій, АТО/ООС

Надання фінансової підтримки на лікування та реабілітацію учасників бойових дій, АТО/ООС

2021

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, 

КНП «Госпіталь ветеранів війни» ЖОР

Кошти НСЗУ, обласний бюджет, бюджети,  місцевого самоврядування

У межах фінансових можливостей

Поліпшення якості медичних послуг

1.3. Таблицю «Показники продукту Програми Здоров`я Житомирщини на 2021 рік» розділу 5 «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка до рішення викласти у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров`я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

 

Голова обласної ради                                      В.І. Федоренко