• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2021

trizyb1Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                     

від 27.05.2021 № 89

Про внесення змін до

обласного бюджету

Житомирської області

на 2021 рік

(06100000000)

 код бюджету

VІІІ скликання

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 14.05.2021 № 2650/2-21/45, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів
від 24.05.2021, обласна рада

         

ВИРІШИЛА:

  1. Спрямувати на проведення витрат 119 290 932,69 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.
  1. Спрямувати на проведення витрат 124 403 881,53 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду обласного бюджету.
  1. Внести зміни у рішення обласної ради від 24.12.2020 № 41 „Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік”, зі змінами, а саме:

3.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 3 143 776 448,00, 1 986 368 710,00, 1 157 407 738,00 замінити,   відповідно,   цифрами   3 409 716 389,81, 2 054 903 820,00, 1 354 812 569,81.

3.2. Підпункт 1) пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:

„Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету згідно з додатком 1.3.”.

3.3. У підпункті 2) пункту 1 цифри 3 144 797 437,00, 1 945 806 170,00,1 198 991 267,00 замінити, відповідно, цифрами 3 654 185 775,03, 1 997 504 807,00, 1 656 680 968,03.

3.4. У підпункті 4) пункту 1 цифри 3 686 700,00, 860 400,00 замінити, відповідно, цифрами 3 933 118,00, 1 106 818,00.

 

3.5. Підпункт 5) пункту 1 викласти у такій редакції:

„5) Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі  54 572 713,00 гривень, з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі177 689 334,69 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 123 116 621,69 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, який виник станом на 01.01.2021, у т. ч. за рахунок:

  залишку коштів обласного бюджету – 92 337 099,00 гривень;

залишку коштів освітньої субвенції – 24 438 891,00 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, – 3 299 019,69 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 989 710,00 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 51 902 гривень.”.

3.6. Підпункт 6) пункту 1 викласти у такій редакції:

„6) Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 302 093 216,22 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 177 689 334,69 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.2021, у сумі 124 403 881,53 гривень,
у т. ч.:

від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, – 3 007 928,25 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 102 395 751,80 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, - 8 979 838,48 гривень;

від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 7 459 160,00 гривень;

від надання пільгових кредитів молодим сім’ям – 261 203,00 гривень;

від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 2 300 000,00 гривень.”.

3.7. Пункт 3 викласти у такій редакції:

„3.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, у тому числі інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатком 5.1, субвенції з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів згідно з додатком 5.2, субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, який спрямовується на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (в тому числі за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що має цільове призначення) згідно з додатком 5.3.”.

3.8. У пункті 8 цифру 1 318 970 499,00 замінити, відповідно, цифрою 1 737 460 336,05.

3.9. Пункт 10 викласти у такій редакції:

„10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного  бюджету на 2021 рік є:

1) у частині доходів - надходження, визначені пунктами 1, 2,  41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування - надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та  частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11
частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.”.

3.10. Пункт 11 викласти у такій редакції:

„11.Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України, залишки коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.2021, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 90, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.”.

  1. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття обласною радою.
  1. Додатки 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 викласти у новій редакції та доповнити рішення додатками 1.3, 5.2, 5.3.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради Дзюбенка О.М.

Голова обласної ради                                                                          В.І. Федоренко

Додатки до рішення