• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2021


trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                                                        VІІІ скликання

від    27.05.2021             № 81

Про внесення змін у рішення
Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 23
«Про обласну цільову Програму розвитку туризму
в Житомирській області на 2021-2023 роки»

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від  01.03.2021 №  1164/2-21/45, враховуючи  рекомендації  постійних  комісій  обласної  ради  з  гуманітарних  питань     від 18.05.2021, з питань бюджету та фінансів від 24.05.2021, обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 12.2020 № 23 «Про обласну цільову Програму розвитку туризму в Житомирській області на  2021-2023 роки»,  а саме:
    • Пункт 7. «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми» таблиці розділу 1. «Загальна характеристика обласної цільової програми розвитку туризму в Житомирській області на 2021 – 2023 роки» додатка до рішення викласти у новій редакції:

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

7 878,2*  тис. грн

7.1

В тому числі бюджетних коштів, з них:

7 878,2*  тис. грн

 

-          коштів обласного бюджету

7 878,2*  тис. грн

 

-          коштів інших місцевих бюджетів

У межах фінансових ресурсів

7.2

Інші джерела фінансування

У межах фінансових ресурсів

  • Таблицю розділу 4. «Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування; строки виконання Програми» додатка до рішення викласти у новій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

 

2

3

4

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

7 878,2*  

2 785,2*

2 503,3*

2 589,7*

обласний бюджет

7 878,2*  

2 785,2*

2 503,3*

2 589,7*

інші місцеві бюджети

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

інші джерела

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

  • Підпункт 2.7 графи 2 «Перелік заходів програми» пункту 2. «Інформаційне забезпечення» таблиці «Перелік завдань і заходів Програми» розділу 5. «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка до рішення викласти у такій редакції:
 

2.7. Ребрендинг туристичного логотипу та брендбуку Житомирської області

2021-2022

Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації,

КУ "Житомирський обласний туристичний інформаційний центр" ЖОР (за згодою)

Обласний бюджет

140,0*

90,0*

50,0*

0*

Оновлення туристичного бренду Житомирської області з метою виходу на новий рівень розвитку

  • Пункт 3 таблиці «Перелік завдань і заходів Програми» розділу 5. «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка до рішення викласти у такій редакції:

 3. Розвиток туристичної інфраструктури

3.1. Маркування та ознакування туристичних маршрутів

2021-2023

Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,

 КУ "Житомирський обласний туристичний інформаційний центр" ЖОР

(за згодою)

Обласний бюджет

464,0*

164,0*

150,0*

150,0*

Встановлення вказівників на туристичних маршрутах по території області

Інші бюджети місцевого самоврядування

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

  • Рядок «Всього по Програмі» таблиці «Перелік завдань і заходів Програми» розділу 5. «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка до рішення викласти у такій редакції:
 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

7 878,2*

 

2 785,2*

2 503,3*

2 589,7*

 
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

Голова обласної ради                                                                                          В.І. Федоренко