• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2020

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Друга сесія   VІІІ скликання

від 24.12.2020 № 41

Про обласний бюджет
Житомирської області
на 2021 рік

(06100000000)
код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подання Житомирської обласної державної адміністрації від 07.12.2020 № 6050/2-20/46, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2021 рік:
1) доходи обласного бюджету в сумі 3 139 552 206 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1 986 368 710 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 153 183 496 гривень, згідно з додатком 1;
затвердити субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах згідно з додатком 1.1;
2) видатки обласного бюджету в сумі 3 136 747 506 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету –
1 945 806 170 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1 190 941 336 гривень, згідно з додатком 3;
3) повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 882 000 гривень,
у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 882 000 гривень, згідно з додатком 4;
4) надання кредитів з обласного бюджету в загальній сумі
3 686 700 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 2 826 300 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 860 400 гривень, згідно з додатком 4;
5) профіцит за загальним фондом обласного бюджету в сумі
37 736 240 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2;
6) дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету в сумі 37 736 240 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2;
7) оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету в розмірі 15 000 000 гривень, що становить 0,8 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;
8) резервний фонд обласного бюджету в розмірі 11 380 300 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4.
3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти та інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатками 5 та 5.1 відповідно.
4. Надати Житомирській обласній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів, право приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між сесіями обласної ради з наступним затвердженням Житомирською обласною радою.
5. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах обласному бюджету, за погодженням з постійною комісією обласної ради
з питань бюджету та фінансів, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків обласного бюджету з наступним затвердженням Житомирською обласною радою.
6. Затвердити розподіл між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного Житомирською обласною державною адміністрацією Порядку та з урахуванням вимог частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.
7. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6.

Житомирській обласній державній адміністрації здійснювати фінансування видатків бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами, які вказані у додатку 6, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

8. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 307 413 836,00 гривень згідно з додатком 7.
Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати обласній раді для розгляду профільними комісіями обласної ради переліки заходів щодо реалізації галузевих, регіональних, цільових програм на 2021 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.
Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2021 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.
Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів, з питань бюджету та фінансів розподіл видатків, передбачених, за місцевою (регіональною) програмою «Здоров'я населення Житомирщини на 2021 рік».
Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з гуманітарних питань, з питань бюджету та фінансів розподіл видатків, передбачених за місцевою (регіональною) програмою «Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту" на 2021-2024 роки».
Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв'язку, з питань бюджету та фінансів розподіл видатків, передбачених за місцевими (регіональними) програмами «Обласна програма охорони та збереження культурної спадщини на 2021-2022 роки», «Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки».
Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями Житомирської обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, з питань бюджету та фінансів розподіл видатків, передбачених за місцевими (регіональними) програмами «Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки» та «Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік».
Управлінню екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями Житомирської обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів, з питань бюджету та фінансів розподіл видатків, передбачених за місцевою (регіональною) програмою «Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки».
Головному розпоряднику коштів обласного бюджету у тримісячний термін після затвердження обласного бюджету на 2021 рік погодити з постійними комісіями обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв'язку, з питань бюджету та фінансів напрямки спрямування коштів, передбачених в обласному бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Копії погоджень постійних комісій обласної ради головним розпорядникам коштів подати Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.
Такий порядок стосується також використання зазначених коштів у разі внесення змін до обласного бюджету протягом 2021 року.
Щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати на розгляд президії Житомирської обласної ради інформацію про стан фінансування та освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (пооб'єктно).
Головному управлінню Державної казначейської служби України в Житомирській області здійснювати оплату видатків, визначених за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, після їх погодження з постійними комісіями обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв'язку, з питань бюджету та фінансів.
9. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік є:
1) у частині доходів - надходження, визначені пунктами 1, 2, 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування - надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування - надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 90, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються, відповідно, на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
12. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу.
13. Надати право Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів, у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) та з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
14. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,
в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків
за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно
до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
15. Головним розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі
до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно
до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет
за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
6) затвердити, за погодженням з постійною комісією обласної ради
з питань комунальної власності та майнових відносин, ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів
за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання;
8) до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
9) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
10) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати, насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати;
11) видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;
12) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення дії) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та визнаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з обласного бюджету (на підставі проведеного аналізу надати пропозиції Житомирській обласній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії).
16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється відповідно до порядків, що затверджені Житомирською обласною державною адміністрацією або Житомирською обласною радою.
17. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Житомирської обласної ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів обласного бюджету.
18. Установити, що кошти цільових субвенцій з обласного бюджету, які визначені у рішенні Житомирської обласної ради як видатки розвитку, можуть спрямовуватись з відповідних місцевих бюджетів на видатки споживання.
19. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменувань об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження, з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях Житомирської обласної ради.
20. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на які надано бюджетні призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Перерозподіл/розподіл Житомирською обласною державною адміністрацією бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів між кодами програмної та економічної класифікації видатків спеціального та загального фондів обласного бюджету проводити виключно за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.
21. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним
та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Житомирській обласній державній адміністрації спільно з Житомирською обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», а в обсягах більше 100,0 тис.гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.
22. Надати право місцевим фінансовим органам, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів, у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів субвенцій з обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами),
з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
23. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
24. Додатки 1-7 до рішення є його невід’ємною частиною.
25. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради Дзюбенка О.М.

Голова обласної ради                    В.І. Федоренко

Додаток до рішення