• Номер скликання: 8 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2023

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Вісімнадцята  сесія                                                                               VIIІ скликання

від  21.12.2023  № 615

Про внесення змін у рішення
Житомирської обласної ради
від 24.12.2020 № 13
«Про Регламент обласної ради
VIIІ скликання», зі змінами

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності від 12.12.2023 , обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 №13 «Про Регламент обласної ради VIII скликання», зі змінами, (далі - Регламент), а саме:

1.1. Статтю 28 розділу IV. «Засідання обласної ради» Регламенту викласти у новій редакції:

«Перед початком засідання обласної ради проводиться письмова реєстрація депутатів, які прибули на сесію. Процедура письмової реєстрації проводиться працівниками виконавчого апарату Житомирської обласної ради за столами реєстрації.

Після проведення електронної реєстрації депутатів на табло електронної системи голосування відображається кількість зареєстрованих депутатів та поіменний список. За вказівкою головуючого на табло електронної системи голосування виводиться список відсутніх депутатів обласної ради.

У разі прибуття депутата обласної ради у сесійну залу після проведення електронної реєстрації, він реєструється в системі голосування, вставивши електронну картку депутата в пульт системи голосування.».

1.2. Статтю 30 розділу IV. «Засідання обласної ради» Регламенту викласти у такій редакції:

«Виконавчий апарат Житомирської обласної ради забезпечує ведення протоколу засідання, здійснює запис охочих на виступ, приймає звернення депутатів обласної ради, їх запити, заяви і пропозиції, а також звернення громадян, що надходять під час сесії, співпрацює із медіа.

Під час роботи сесії та після її завершення виконавчий апарат Житомирської обласної ради подає голові обласної ради (або його заступнику) матеріали, що надійшли у ході сесії.».

1.3. Абзаци 1, 7 статті 31 розділу IV. «Засідання обласної ради» Регламенту викласти у новій редакції:

«Запис на виступ з трибуни проводиться відповідальним працівником виконавчого апарату Житомирської обласної ради після оголошення головуючим питання, яке внесено на обговорення. Головуючий, за погодженням з депутатами обласної ради, може визначити черговість доповідачів.».

«Особам, присутнім на пленарному засіданні обласної ради з власної ініціативи, надається слово наприкінці сесії під час розгляду питання «Різне»,  за умови наданої працівникам виконавчого апарату Житомирської обласної ради заяви про виступ та згоди більшості депутатів обласної ради від загального складу ради.».

1.4. Статтю 46 розділу VI. «Порядок голосування пропозицій» Регламенту викласти у такій редакції:

«На голосування ставиться спочатку проєкт рішення, внесений або погоджений відповідною профільною комісією, «За основу», а після його прийняття - усі інші пропозиції та поправки, внесені депутатами обласної ради у ході обговорення питання або подані у письмовій формі працівникам виконавчого апарату Житомирської обласної ради. У разі неприйняття проєкту рішення, внесеного або погодженого профільною комісією обласної ради,                 «За основу», розглядається альтернативний проєкт рішення, за умови його внесення, і його прийняття відбувається згідно з вищеописаною процедурою.».

1.5. Абзац 1 статті 53 розділу VI. «Порядок голосування пропозицій» Регламенту викласти у новій редакції:

«Завершальну роботу щодо стилістичного редагування рішень ради (без зміни їх змісту по суті), з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених депутатами обласної ради під час сесії, здійснюють голова обласної ради, перший заступник, заступник голови ради, профільні постійні комісії обласної ради і відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради.».

1.6. Частини 1, 2 абзацу 3 статті 55 розділу VIІ. «Прийняття рішень» Регламенту викласти у такій редакції:

« - за допомогою електронної системи підрахунку голосів з фіксацією результатів голосування (поіменного), у тому числі з можливістю друку результатів голосування кожного депутата;

  • - шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи або за умови прийняття відповідного рішення радою) – у цьому випадку, за рішенням ради, з числа депутатів обласної ради обирається лічильна комісія, яка у подальшому проводитиме підрахунок голосів «за», «проти», «утримались». Голосування депутатом може проводитися шляхом проставлення особистого підпису у бюлетені для голосування з питань порядку денного сесії на окремих аркушах, пропечатаних печаткою «Виконавчий апарат» та із зазначенням граф «за», «проти», «утримався»;».

1.7. Статтю 56 розділу VIІ. «Прийняття рішень» Регламенту викласти у новій редакції:

«Контроль за роботою електронної системи підрахунку голосів під час проведення сесії обласної ради здійснює постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності, яка має право на безперешкодний доступ до всієї інформації, необхідної для здійснення контролю, залучення експертів і фахівців до роботи й перевірки даних електронної системи голосування.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

Заступник голови

обласної ради                                                                                             В.В. Ширма