• Номер скликання: 6 скликання
  • Тип документа: Рішення
  • Рік документа: 2015

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Тридцята сесія                                                                    VIскликання

від 19.03.15 № 1407

Із змінами, внесеними згідно з
рішеннями обласної ради:                                               
від 24.12.2015 № 32

Про комплексну програму розвитку
малого і середнього підприємництва у

Відповідно до норм законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та з метою реалізації на регіональному рівні державної політики підтримки малого і середнього підприємництва, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 29.12.2014 № 5902/51/2-14, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу від 12.03.15 та з питань бюджету і комунальної власності від 13.03.15, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну програмурозвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на  2015-2016 роки (додається).

2. Обласній державній адміністрації щорічно передбачати кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією заходів обласної комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки, у межах можливостей обласного бюджету.

3. Головним розпорядником коштів, які виділятимуться з обласного бюджету для виконання заходів програми, та відповідальним виконавцем визнати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

4. Рекомендувати районним державним адміністраціям, міськви-конкомам при формуванні місцевих бюджетів передбачити видатки на виконання заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва на  2015-2016 роки виходячи із фінансових можливостей.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадмі-ністраціям та міськвиконкомам, керівникам підприємств, установ, організацій, задіяним у виконанні заходів програми, забезпечити їх виконання і щоквартально інформувати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації до 15 числа місяця, наступного за кварталом.

6. Облдержадміністрації щорічно до 15 лютого подавати обласній раді інформацію про хід виконання заходів обласної комплексної програмирозвитку малого і середнього підприємництва  на 2015-2016 роки.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу.

 

Голова обласної ради                                                                 В.Й. Француз

Додаток до рішення

Додаток до рішення станом на 24.12.2015