• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2017

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної ради

від 17.07.17 №  67

Про доступ до публічної інформації
та забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»та постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити :

1.1. Особою, відповідальною за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації у виконавчому апараті обласної ради, за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Житомирська обласна рада, на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних – заступника начальника управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм виконавчого апарату обласної ради Калтаєву Д.Є.

1.2. Відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку запитів на інформацію, що надходять в обласну раду, облік, систематизацію, контроль за своєчасним наданням відповідей на них, надання консультацій під час їх оформлення –управління з документального, комп’ютерного та матеріально - технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради.

1.3. Відповідальним за попередній розгляд та опрацювання запитів на інформацію – відділ забезпечення діяльності керівництва обласної ради (патронатна служба) виконавчого апарату обласної ради.

 2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, що надходять в обласну раду, затвердити форму оформлення запиту на інформацію згідно з додатком 1.

3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на нього згідно з додатком 2.

4. Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради забезпечити:

4.1. Своєчасне оприлюднення проектів рішень обласної ради, прийнятих рішень ради та виданих розпоряджень голови обласної ради, а також систематичне, оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність обласної ради відповідно до вимог чинного розпорядження голови обласної ради про забезпечення функціонування офіційного веб-сайту обласної ради у мережі Інтернет.

4.2. Вчасне оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, передбаченої статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Покласти відповідальність за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та оновлення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Житомирська обласна рада, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», на керуючого справами та керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

6. Врахувати, що, відповідно до розпорядження голови обласної ради від 24.06.14 № 36 «Про затвердження переліку відомостей, які містять службову інформацію», в обласній раді затверджено перелік відомостей, які містять службову інформацію.

7. Врахувати, що, відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження голови обласної ради від 06.05.15 № 156-Г «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат», встановлено порядок відшкодування витрат на копіювання та сканування для запитувачів інформації.

8. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату обласної ради під розпис.   

9. Розпорядження голови обласної ради від 27.05.11  № 25 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації», від 26.04.16 № 35 «Про забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» визнати такими, що втратили чинність.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Крамаренка С.М. та керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Толочка І.М.

 

Голова обласної ради                                                                    В.В. Ширма

Додаток до розпорядження