• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Розпорядження
  • Рік документа: 2016

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Житомирська обласна рада

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради

18.08.2016                                                                                       № 67/264

Про розроблення проекту програми
економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2017 рік

Відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з метою своєчасного та якісного розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік:

1. Утворити робочу групу з розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік (далі – робоча група) та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Надати право керівникам робочої групи залучати до розроблення проекту програми фахівців підприємств, організацій і установ за їх згодою.

3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації у тижневий термін розробити рекомендації і перелік форм основних показників з підготовки розділів проекту програми та довести їх до виконавців.

4. Рекомендувати головному управлінню статистики у Житомирській області забезпечити надання необхідної статистичної інформації на запити розробників проекту програми.

5.  Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міськвиконкомам на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку області, районів і міст на 2017 рік підготувати відповідні пропозиції до розділів проекту програми підпорядкованих галузей, сфер діяльності, районів і міст та подати їх департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації до 15 вересня 2016 року.

6. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації:

1). Опрацювати подані матеріали та на їх основі розробити проект програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік.

2). Забезпечити обговорення проекту програми на засіданні робочої групи, з громадськими організаціями та науковими установами області.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В. та першого заступника голови обласної ради Ширму В.В.

Голова обласної
державної адміністрації

Голова обласної ради
                                        С.О. Машковський                                             А.В. Лабунська

Додаток до розпорядження