• Номер скликання: 7 скликання
  • Тип документа: Протоколи сесій
  • Рік документа: 2018


51. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 04.10.2018  №19932/03/12-18 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ  «Софія-Гамма».

    Депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів Мелашенко А.В. повідомив, що перед сесією відбулося засідання профільної комісії, яка погодила надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ  «Софія-Гамма».

ВИСТУПИЛИ:
Депутати обласної ради Озерчук А.М. (УКРОП), Рибинський І.Є. (Батьківщина).

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 44,
 проти – 2,
 утр. – 0,
         не гол. – 11)
(рішення додається)

Голова обласної ради Ширма В.В. поставив на голосування пропозицію  депутата Озерчука А.М. (УКРОП) – протокольно доручити постійній комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів підготувати аналіз щодо кількості наданих обласною радою погоджень, отриманих спеціальних дозволів на користування надрами та працюючих на території Житомирської області підприємств згідно з відповідною документацією, за період 6, 7 скликань обласної ради; доручити постійній комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів підготувати аналіз стану використання мисливських угідь на території Житомирської області, наданих відповідно до рішень обласної ради, за період 6, 7 скликань обласної ради; постійній комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів надати результати для ознайомлення депутатів обласної ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити постійній комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів підготувати аналіз щодо кількості наданих обласною радою погоджень, отриманих спеціальних дозволів на користування надрами та працюючих на території Житомирської області підприємств згідно з відповідною документацією, за період 6, 7 скликань обласної ради.

2. Доручити постійній комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів підготувати аналіз стану використання мисливських угідь на території Житомирської області, наданих відповідно до рішень обласної ради, за період 6, 7 скликань обласної ради.

3. Постійній комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів надати результати для ознайомлення депутатів обласної ради.

 ( за – 52,
проти – 0,
утр. – 0,
не гол. – 5)

52. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 27.09.2018  №19438/03/12-18 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ  «Стейн АП».

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради. Повідомив про те, що питання стосується надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування первинних каолінів ділянки Західно-Глинянська Дубрівського родовища  площею 33,2 га, яка знаходиться у Баранівському районі, депутатам розданий проект рішення з даного питання відповідно до рекомендацій профільної комісії - про відмову в наданні дозволу.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 48,
 проти – 0,
 утр. – 0,
         не гол. – 8)
(рішення додається)

    Голова обласної ради Ширма В.В. повідомив, що, відповідно до Регламенту роботи обласної ради, має оголосити перерву у роботі сесії на 20 хвилин та поставив на голосування дану пропозицію.

( за – 34,
 проти – 6,
 утр. – 2,
         не гол. – 15)
(пропозицію підтримано)

    Після перерви депутати продовжили роботу.

53. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 05.10.2018  №20034/03/12-18 щодо  погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ  «Стоун Про».

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради. Повідомив про те, що питання стосується надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування граніту Слобідського-1 родовища площею 6,25 га, яке знаходиться у Коростишівському районі, погоджено профільною комісією обласної ради, тому обласною радою вноситься проект ріщення про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 43,
 проти – 0,
 утр. – 0,
         не гол. – 8)
(рішення додається)

54. СЛУХАЛИ: Про розгляд  звернення  Державної служби геології та надр України від 12.10.2018 № 20627/03/12-18 щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами АТ «Кварцсамоцвіти».

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради. Повідомив про те, що питання стосується надання спеціального дозволу на користування надрами питання стосується надання спеціального дозволу на користування з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки п’єзокварцу, кварцу, берилу та топазу Вишняківської і Дворищенської ділянок  Південної та Центральної частини Волинського родовища, загальною площею 1359 га, у Хорошівському районі. Профільна комісія рекомендувала відмовити в наданні дозволу, тому обласною радою вноситься проект ріщення про відмову в наданні спеціального дозволу на користування надрами.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 33,
 проти – 0,
 утр. – 1,
         не гол. – 21)
(рішення додається)

55. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України від 12.10.2018  №20592/03/12-18 щодо  погодження продажу  на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами  ділянки «Семенівська».

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради. Повідомив про те, що питання стосується продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами  з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину ділянки «Семенівська» площею 19,0 га, в  Олевському  районі. Профільна комісія рекомендувала відмовити в наданні дозволу, тому обласною радою вноситься проект рішення про відмову у наданні спеціального дозволу на користування надрами.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 53,
 проти – 0,
 утр. – 0,
         не гол. – 3)
(рішення додається)

56. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь громадській організації «Житомирський обласний клуб мисливців та рибалок «Вепр Полісся».

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради. Повідомив про те, що пропонується припинити право користування мисливськими угіддями державному підприємству «Лугинське лісове господарство», у зв’язку з  добровільною відмовою, та надати їх частину, площею 4200,6  га, у користування громадській організації «Житомирський обласний клуб мисливців та рибалок  «Вепр Полісся», терміном на  25  років.

    Голова обласної ради Ширма В.В. поставив на голосування проект даного рішення.

 ( за – 23,
 проти – 4,
 утр. – 4,
         не гол. – 25)

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект даного рішення.

57. СЛУХАЛИ: Про припинення права  користування частиною мисливських угідь  приватному підприємству «Спортивно-мисливське господарство «Тетерів».

    Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради. Повідомив про те, що питання стосується припинення права користування мисливськими угіддями загальною площею 2346,6 га у  зв’язку із добровільною відмовою від користування, погоджено профільною комісією обласної ради, тому обласною радою вноситься проект ріщення про погодження.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.


( за – 47,
 проти – 1,
 утр. – 0,
         не гол. – 8)
(рішення додається)