• Номер скликання: 6 скликання
  • Тип документа: Протоколи сесій
  • Рік документа: 2015

56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.11.10 № 12.

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 64,

проти – 0,

утр. – 1,

не гол. – 17)

                                         (рішення додається)

57. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад області на 2015 – 2016 роки.

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 66,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 16)

                                         (рішення додається)

58. СЛУХАЛИ: Про припинення Житомирського обласного навчально-курсового комбінату Житомирської обласної ради шляхом перетворення.

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 69,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 13)

                                         (рішення додається)

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу назастосування коефіцієнта 0,7до орендної плати.

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 67,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 15)

                                         (рішення додається)

60. СЛУХАЛИ: Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення місцевим бюджетам області додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету для покриття недостатності в коштах на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та розрахунки за енергоносії.

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 66,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 16)

                                         (рішення додається)

61. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь.

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 66,

проти – 0,

утр. – 1,

не гол. – 15)

                                         (рішення додається)

62. СЛУХАЛИ: Про додаткове надання у користування мисливських угідь громадській організації «Мисливсько-рибальський клуб «Артеміда».

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 62,

проти – 0,

утр. – 1,

не гол. – 19)

                                         (рішення додається)

63. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь громадській організації «Мисливський  клуб «Блазер».

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 62,

проти – 1,

утр. – 1,

не гол. – 18)

                                         (рішення додається)

64. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь громадській організації «Мисливсько-рибальський клуб «Діана».

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 60,

проти – 1,

утр. – 2,

не гол. – 19)

                                         (рішення додається)

65. СЛУХАЛИ: Про надання у користування мисливських угідь громадській організації «Бердичівський мисливський клуб».

Інформує: Француз В.Й. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 59,

проти – 2,

утр. – 1,

не гол. – 20)

                                         (рішення додається)

66. СЛУХАЛИ: Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання Державній екологічній інспекції у Житомирській області дозволу на проведення перевірок об'єктів гірничодобувної промисловості Житомирської області в частині забруднення атмосферного повітря, ґрунтів та водних ресурсів під час використання ними при проведенні вибухових робіт емульсійної вибухівки марки «Ера», до складу якої входять компоненти твердого ракетного палива.

Депутат обласної ради Гринчук С.І. (фракція «Батьківщина») зауважив, що звернення виписано некоректно, оскільки для з’ясування обставин використання вибухівки потрібно провести федеральну перевірку та вивчити накладні з її придбання. Запропонував у зверненні акцентувати увагу на повній забороні даного виду вибухівки та наданні права Державній екологічній інспекції перевіряти усі державні підприємства.

Голова обласної ради Француз В.Й. повідомив, що на засіданні президії обласної ради та профільної комісії обласної ради обговорювалось питання повної заборони використання даного виду вибухівки, однак заборона використання не є компетенцією обласної ради та позбавляє можливості для розвитку здорової конкуренції в даній галузі промисловості між виробниками вибухівки.

Депутат обласної ради Гринчук С.І. (фракція «Батьківщина») зазначив, що у проекті рішення варто чітко зазначити про заборону використання або незаборону.

Голова обласної ради Француз В.Й. повідомив, що, відповідно до пояснень представника екологічної інспекції, для здійснення перевірок потрібно мати офіційний документ про використання даного виду вибухівки на тому чи іншому підприємстві області, у зв’язку з чим потрібен дозвіл Кабінету Міністрів України про проведення перевірки на вибухівки з компонентами ракетного палива.

Депутат обласної ради Ломаков Г.М. (позафракційний) повідомив, що за умови прийняття звернення про використання вибухівки з компонентами ракетного палива, підприємство змушене буде припинити його випуск. Зауважив,що потрібно зазначити, які підприємства підлягатимуть перевірці. Запропонував у рішенні відзначити про повну заборону виготовлення виробнику даного виду вибухівки  та не проводити перевірку підприємств.

Запропонував звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням перевірити підприємства, які виробляють вибухівку, на наявність у ній компонентів твердого ракетного палива та заборонити її використання.

Депутат обласної ради Лисенко О.Ю. (позафракційний) зазначив, що підтримує думку своїх колег Гринчука С.І. (фракція «Батьківщина») та Ломакова Г.М. (позафракційний). Зауважив, що звернення підготовлено некомпетентно і він не підтримує даний проект рішення.

Заступник голови обласної ради Годований Р.М. зазначив, що потрібно підтримати проект рішення як у частині заборони використання вказаного виду вибухівки, так і в частині надання права екологічній інспекції здійснювати перевірки щодо її використання підприємствами.

Депутат обласної ради Гринчук С.І. (фракція «Батьківщина») зазначив, що для з’ясування факту використання підприємством того чи іншого виду вибухівки потрібно лише переглянути документи підприємства на наявність ряду спецдозволів та відповідних накладних.

Голова обласної ради Француз В.Й. повідомив, що ініціатори розробки даного проекту рішення неодноразово зверталися до Кабінету Міністрів України з питання заборони використання вибухівки марки «Ера», але відповіді були незадовільні. Наголосив, що представники громадської організації «Наш навколишній світ», розробивши відповідні проекти рішень, рекомендують їх прийняти  на сесіях обласних рад у кожній окремій області, де проходить розробка кар’єрів.

Депутат обласної ради Войтенко А.Б. (фракція «Батьківщина») наголосив, оскільки у компетенцію обласної ради не входить надання дозволів на використання вибухівки, вона не може і заборонити її використання.  Запропонував підготувати звернення до кабінету Міністрів України з питання проведення перевірок відповідними структурами.

Депутат обласної ради Лисенко О.Ю. (позафракційний) зазначив, що перевірку повинні проходити не безпосередньо підприємства, де відбуваються  вибухові роботи, а спеціалізовані підприємства, які діють згідно з отриманою ліцензією на проведення вибухових робіт на тому чи іншому підприємстві.